ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Verdensarven:

50 år med beskyttelse

I 2010 ble de omkringliggende områdene rundt Røros Bergstad, den såkalte Circumferensen, skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Asgeir Sprange Brekke, Riksantikvaren

I år er det 50 år siden Unesco vedtok «Verdensarvkonvensjonen». Nå undertegner Norge en avtale med verdensarvkomiteens organer om støtte til et program som skal styrke beskyttelsen av verdensarven.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 17.09.2022 kl 15:25

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Programmet heter «World Heritage Leadership Programme», og Norges støtte innebærer at det finansielle bidraget videreføres for seks nye år, fram til 2028.

Målet med verdensarvkonvensjonen var å identifisere kultur- og naturarv av universell verdi, for oppføring på verdensarvlisten. I dag er 1121 steder definert som verdensarv, og åtte av disse ligger i Norge. Områdene er så viktige at partene til verdensarvkonvensjonen har forpliktet seg til å ta vare på dem og videreføre dem til fremtidige generasjoner.

-Vi erfarer nå at det er behov for å styrke innsatsen for å ivareta verdensarven. Gjennom fornyet støtte til World Heritage Leadership Programme ønsker vi å bidra til å styrke og dele kunnskap om hvordan best beskytte verdensarven, og å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle som har et ansvar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i ei pressemelding.

50-årsjubileum i Bergen

Formelt inngås avtalen mellom Norge og verdensarvkomiteens organer Iccrom og IUCN den 21. september 2022, under World Heritage Leadership Forum i Bergen. Bryggen i Bergen er ett av Norges åtte verdensarvsteder, og World Heritage Leadership Forum er Norges offisielle markering av verdensarvkonvensjonens 50-årsjubileum.

-Vi vet ikke alltid hvor verdifullt og betydningsfullt noe er for oss før det er borte. Verdensarven er det ypperste verden har av kultur- og naturarv, og hjelper oss å forstå menneskeheten. På en klode med kamp om arealene betyr det mye at vi har definert verdensarven vår og gitt den internasjonal beskyttelse, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.