ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Utvikler nye læremidler:

Seks millioner til sørsamisk

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR). Foto: Árvu/Sametinget.

Sametinget har tildelt kr 14 366 000 støtte til ulike læremiddelprosjekter. Blant disse er seks millioner til å utvikle læreverk for sørsamisk som førstespråk i grunnskolen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

– Det er viktig å utvikle læremidler på alle tre samiske språk, behovet for nye og oppdaterte læremidler er stort. Jeg er fornøyd med at vi har prioritert nye læremidler både til samisk første- og andrespråks elever, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Nå igangsettes produksjon av læremidler i sørsamisk for 1.- 4 klasse, grunnopplæring i lulesamisk som andrespråk og nordsamisk som andrespråk for videregående skole.

– Nå har vi blant annet valgt å prioritere de prosjektene som blir ferdige i underkant av to år. Vi får ofte tilbakemeldinger fra samiske lærere og foreldre, om at de ikke er fornøyd med den manglende læremiddelsituasjonen. Sametinget er særlig fornøyd med at digitale prosjekter planlegges ferdigstilt innen to år, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Prosjektene er innenfor prioriterte fag, som læremidler til samisk, på nord-, lule- og sørsamisk, og særskilte tilrettelagte læremidler.

I år har Sametinget mottatt søknader på 77,6 millioner kroner til utvikling av samiske læremidler, og nå er første del behandlet. De resterende søknadene blir behandlet i løpet sensommeren.

Foto: Skjermbilde fra oversikt.

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.