ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gaupe:

Nedgang i gaupebestanden

NEDGANG i gaupebestanden, også i Trøndelag. Foto: Rovdata / Viltkamera

I vinter påvist ble det påvist 58,5 familiegrupper i Norge. Det er færre enn i fjor, og gaupebestanden ligger nå under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i landet. Det er estimert at det før kvotejakta startet, og før nye unger ble født i 2022, var 58,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Det går fram av et nyhetsbrev fra Rovdata.

Under målet

– Gaupebestanden er igjen under det nasjonale bestandsmålet etter at den har vært over målet de to foregående årene. Ut fra antall familiegrupper er det beregnet at bestanden består av mellom 284 og 403 gauper, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Nedgang i tre regioner

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av landets åtte rovviltregioner, som geografisk følger tidligere fylkesgrenser.

Regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og 7 (Nordland) har en nedgang i antall familiegrupper, mens antall familiegrupper øker i regionene 3 (Oppland) og 5 (Hedmark).

Ei familiegruppe av gaupe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere unger. Foto: NINA / Viltkamera

Fire regioner over bestandsmålet

Fire av de sju forvaltningsregionene ligger på eller over bestandsmålet før jakt i 2022. Dette er regionene 2, 3, 5 og 6. Regionene 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 7 og 8 (Troms og Finnmark) ligger under de regionale bestandsmålene.

– Det er første gang siden 2011 at Region 5 er over bestandsmålet, sier Jonas Kindberg,

Regner man gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år ligger regionene 2, 3 og 6 over bestandsmålet. Det brukes et snitt for de tre siste årene (2020-2022) for å jevne ut årlige variasjoner i antall familiegrupper som kan skyldes jakt, ulike andel hunngauper som får unger hvert år og familiegrupper som ikke oppdages av overvåkingen.

Prognose for 2023

Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid.

– Ut fra antall familiegrupper påvist før jakta i år, belasta kvote av hunndyr og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det mest sannsynlig vil være 63 familiegrupper i landet før jakta starter i 2023, avslutter Kindberg.

Bestanden av gaupe i Skandinavia overvåkes med felles metoder i Norge og Sverige. Rovdata vil i midten av juni i samarbeid med Naturvårdsverket utgi en felles rapport med status for hele den skandinaviske bestanden av gaupe i vinter.

Kilde: Rovdata

Nøkkelord

ANNONSE