ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Onsdag klokken 12.00:

Sivilforsvaret tester tyfonene

Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Heier.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Alle lokalradioer tilknyttet beredskapsavtalen skal kl. 12.00 videresende NRK Dagsnytt samtidig og uendret på sine frekvenser.

Nøkkelord

ANNONSE