ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nei til utbygging i Vola:

Nesten 100 underskrifter så langt

Øverst i bildet ligger Reinholdthagaen i Vola. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

En underskriftskampanje mot utbygging i den delen av Vola som heter Reinholdthagan er på gang i Røros og har så langt fått nesten 100 underskrifter.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Vi ber om at reguleringsarbeidet stoppes inntil det er utarbeidet ny kommunedelplan. Fordi det er mange vesentlige problemstillinger knyttet til dette reguleringsarbeidet, heter det i underskriftskampanjen.

Bakgrunnen til underskriftskampanjen er at politikerne i Røros kommune har godkjent oppstart av reguleringsarbeid i Vola – «Detaljregulering for Reinholdthagaen». Dette vedtaket er i strid med kommunedirektøren sin innstilling om å utsette saken i påvente av kommunedelplanen, i følge underskriftskampanjen.

Område med kulturhistorisk verdi

Området som skal reguleres er dels et LNF område og dels et LNF-L område (område med forsterket vern grunnet kulturhistorisk verdi journ. anmerking) i kommunedelplanen vedtatt i 2009.

– I kommunedelplanen står det blant annet at «området har høy verdi som siste rest av Kjergårdshagan. Sterkt visuelt og historisk møte med Bergstaden, setrer i ytterkant og overgang til fjellvidda med høy verdi». Kommundelsplanen sier også at LNF-L områder (inkludert Kjerkegårdshagan) skal likestilles med Småsetran, heter det videre i teksten til underskriftskampanjen.

De sier også at Røros har forpliktelser i forhold til UNESCOs verdensarv. Spesiell forvaltning av landskapet er nedfelt i UNESCOS retningslinjer.

– Verdensarvstatus er ikke noe man har til «odel og eie», men noe som krever at man aktivt verner om arven, sier de videre.

Det innrammede området er stridens kjerne. Foto: Skjermbilde fra Google maps.

Redd for presedens

I tillegg peker de blant annet på det problematiske med at en privat aktør får utforme en reguleringsplan totalt i strid med kommunedelplanen, og at en utbygging i dette området som ønskes regulert ligger på 710 – 720 m som er høyere enn all øvrig boligbebyggelse i området.

– Planen vil skape presedens for hvor høyt og langt inn på fjellet man tillater bebyggelse med den visuelle forurensningen og støy- og lysforurensning det medfører inn i fjellheimen. Uberørt natur er en av våre viktigste ressurser for fremtiden, heter det videre.

Etter det Nea Radio kjenner til så er det fastboende og hytteeiere i Vola som står bak underskriftskampanjen som etter bare tre dager har nesten 100 underskrifter.

Nøkkelord

ANNONSE