ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Legene ved St Olavs:

– Uforsvarlig løsning

Legene ved St Olavs Hospital ønsker at innføringen av Helseplattformen utsettes til høsten sier foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim i Norsk overlegeforening. Foto: KD/Privat.

Etter at det i går ble bestemt at man utsetter innføringen av Helseplattformen ved St Olavs Hospital kun med én uke reagerer legene ved sykehuset sterkt.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 26.04.2022 kl 09:44

ANNONSE
Annonse

– Løsningen oppleves per i dag som uforsvarlig, og vi opplever at det er langt fram til målet om en akseptabel løsning, sier foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim i Norsk overlegeforening til Dagens Medisin.

Bakkeheim er svært skuffet over at løsningen ikke er der den skal være så tett på at den skal tas i bruk.

Tilbakemeldingen fra de tillitsvalgte som møtte ledelsen ved St Olavs i går kveld var tydelig. For sykehusets del må det enten må det bli å ta i bruk løsningen 30. april, eller så må de vente til høsten. En ukes utsettelse er en uakseptabel løsning mener de, og sier at det vil gå ut over pasientsikkerheten.

– Tida til sommerferien var allerede tynt maksimalt. En overskridelse av fristen 30.april gjør at innføring før sommeren er uaktuelt. Etter go-live vil vi måtte ta ned normal aktivitet i en periode for å komme inn i de nye arbeidsrutinene og teste at alt fungerer som det skal. Hvis denne perioden overlapper med sommerferieavvikling kan det rett og slett gå ut over pasientsikkerheten, sier Bakkeheim videre.

La inn ekstra uke

Torsdag ble det klart at styret i Helseplattformen AS har beslutta å utsette oppstarten av Helseplattformen. Det omstridte pasientjournalsystemet skulle etter planen innføres 30. april, men på grunn av tekniske utfordringer blir oppstarten utsatt til 6. mai.

Adminstrerende direktør for Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, anbefalte overfor styret at det blir lagt inn en ekstra uke for å sluttføre gjenstående oppgaver på en god måte, skriver selskapet på nettsiden sin.

Utsettelsen skjer etter at styret ved St.Olavs hospital påpekte flere mangler ved systemet, og styret satte som krav at alvorlige mangler måtte være rettet opp i. Manglene var blant annet knyttet til tilgangsstyring, medikamenthåndtering og kreftprotokoller.

Utsatte styremøte

Styret i St Olavs Hospital har utsatt styremøtet som skulle være i dag der de skulle ta stilling til om de skulle ta i bruk Helseplattformen den 30. april, og gjennomfører i stedet et dialogmøte med Helseplattformen.

– Vårt styremøte her på St Olav i morgen er utsatt. Partene ( HP og St Olavs) skal ha nytt møte i morgen for å få sitte sammen om løsningen slik at St Olavs kan få verifisert og synligjort hva som fortsatt må på plass før en endelig Go-live, sier leder for Fagforbundet ved St Olavs Hospital John Olav Berdahl i en e-post til Nea Radio.

ANNONSE