ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Direkte kl 18

Kommunestyremøte fra Selbu

Kommunestyret i Selbu skal i mandagens møte behandle åtte politiske saker, fire referatsaker og en interpellasjon.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 14.02.2022 kl 17:49

ANNONSE
Annonse

Her er kveldens saksliste:

FO 1/2022 Interpellasjon - Salg av kommunal eiendom skal foregå ved en åpen salgsprosess

PS 1/2022 Referatsaker
RS 1/2022 Muntlig orientering om status i arbeidet med sak om framtidig organisering av den lokale
NAV-tjenesten. Oppfølging av vedtak i KS 01.03.2021 v/sektorsjef Ragnhild Wesche Kvål
RS 2/2022 Rapport - KS 2021 - Årsaker til kostnadsvekst i pleie og omsorg
RS 3/2022 Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte
RS 4/2022 Særutskrift Innspill fra Selbu kommune til KS Debatthefte 2022

PS 2/2022 Nytt sykehjem- arbeidsmiljøprosjekt 2022-23
PS 3/2022 Fastsettelse av planprogram trafikksikkerhetsplan 2022-2026
PS 4/2022 Godkjenning av Tælet kultursal som skjenkested
PS 5/2022 Innherred Renovasjon IKS - Renovasjonsgebyr - Slampriser 2022
PS 6/2022 Eierstrategi for Selbu Vekst AS - februar 2022
PS 7/2022 Budsjettjustering 2022 - reversering av privatisering av veger
PS 8/2022 2. gangs behandling av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune – Med ny lokal
forskrift

ANNONSE