ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fastlegekrisa:

Stadig flere opplever å ikke få tildelt fastlege

Krise i fastlegeordningen: Kommunene overbyr hverandre for å rekruttere fastleger. Dette er ikke bærekraftig på sikt, mener Statsforvalteren. Foto: mostphotos.com.

Statsforvalteren i Trøndelag mottar stadig oftere bekymringer knyttet til fastlegeordningen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 04.01.2022 kl 10:01

ANNONSE
Annonse

I tillegg melder kommunene at de må overby hverandre for å tiltrekke seg leger, dermed kan det skapes ordninger som ikke er bærekraftige på sikt.

Statsforvalterens vurdering er derfor at situasjonen er krevende i flere kommuner, kanskje spesielt i kommunene Meråker, Verdal, Ørland, Steinkjer, Melhus, Stjørdal, Høylandet, Namsos og Trondheim.

Samlet partene

I begynnelsen av desember inviterte derfor Statsforvalteren kommunene i fylket, tillitsvalgte for legene og Helsedirektoratet til gjensidig dialogmøte. Hensikten med møtet var å oppnå lik situasjonsforståelse, med tanke på de utfordringer kommunene har med fastlegeordningen, hvordan fastlegene opplever hverdagen og hvilke grep som kan gjøres for å stabilisere allmennlegetjenesten.

– Vi må huske at fastlegeordningen er en helsereform som både pasienter og fastleger var godt fornøyd med i starten. Så er det gjort noen endringer undervis som har ført til flere oppgaver for fastlegene. Intensjonen med endringene har vært gode, men veksten i oppgavene har nok vært større enn hva man la til grunn i starten, sier ass. fylkeslege Kristine Asmervik hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Det er mange som står uten fastlege nå, hvordan vurderer du situasjonen?

– Sett fra et pasientperspektiv vil jeg si det haster med å løse dette. Men fastlegeordningen er en kompleks ordning som dermed krever komplekse løsninger, sier Asmervik.

Ja, hva kan man gjøre?

- Det som ble diskutert under dialogmøtet med kommunene og helsedirektoratet er tiltak som for så vidt et kjent fra før. Det kan handle om at sykepleiere skal kunne ta mer ansvar for enkeltpasienter, endringer i basisfinansiering fra staten, styrket ledelse ved legekontorene og tiltak for å bedre rekrutteringen til legeyrket, forklarer Asmervik.

Følger opp bekymringene

Statsforvalteren i Trøndelag er godt i gang med å følge opp de ulike bekymringsmeldingene som er kommet inn. Det er opprettet dialog med de aktuelle kommunene, som jo er ansvarlig for å ha en velfungerende kommunal helsetjeneste.

– Vi ønsker å vite mer om hvordan kommunene håndterer den aktuelle situasjonen. Vi er derfor spørrende til hvordan de stiller seg til situasjonen, og hvordan de har tenkt å følge opp dette videre, avslutter Asmervik.

Statsforvalterenes rolle

Statsforvalteren har i oppdrag å følge opp Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Som sektormyndighet på helse- og omsorgsområdet skal Statsforvalteren også se til om befolkningen får sine lovfestede rettigheter oppfylt, og tilse at tjenestene følger lov og forskrift.

Det innebærer at Statsforvalteren kan gi råd og veiledning til kommunene om fastlegeordningen, men at vi også fører tilsyn med kommunene for å se om de gir forsvarlig helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Statsforvalteren er også opptatt av å sikre at sentrale helsemyndigheter har forståelse for hva som er utfordringen for fastlegeordningen i Trøndelag.

Dersom du er en av dem som opplever å ikke få tildelt fastlege, ønsker vi i Nea Radio å komme i kontakt med deg. Kontakt oss på telefon 73 81 74 00.

Nøkkelord

ANNONSE