ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Har prøvd å ansette psykolog i 18 måneder:

- Dette er en nasjonal krise

Konstituert kommunalsjef helse Jan Roger Wold: - Det er få psykologer som utdannes og de vil jobbe i andre stillinger enn i kommunene. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Røros kommune har prøvd å ansette kommunepsykolog i 18 måneder. Konstituert kommunalsjef helse Jan Roger Wold sier at dette er en nasjonal krise.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Vi står i samme situasjon som med fastlegene. Dette må løftes opp på nasjonalt nivå. Vi trenger flere psykologer ute i kommunene. Mange kommuner står uten kommunepsykolog i dag, sier Wold.

På samme måte som med fastlegene så sliter kommuner å rekruttere kommunepsykologer. Wold sier at dette får både direkte og indirekte konsekvenser for innbyggerne i kommunen.

- En av konsekvensene kan være at psykisk helse og rus ikke får veiledning på saker. En annen konsekvens er jo at det lavterskeltilbudet for selve innbyggeren i kommunen, som skal ha ei åpen dør inn til psykolog, kan bli borte, forteller han.

Har hatt én aktuell kandidat

I de 18 månedene Røros kommune har hatt stillingen utlyst fikk de én aktuell kandidat. I dette tilfellet strandet ansettelsen på betingelsene til psykologen. Wold sier at de andre kommunene i det interkommunale samarbeidet Os og Holtålen, er med i drøftinger på hvordan de kan gjøre stillingen attraktiv.

- Det er få psykologer som utdannes og de vil jobbe i andre stillinger enn i kommunene. Vår utfordring er jo å gjøre den stillingen vi lyser ut så attraktiv som mulig, slik at vi får gode søkere som kan tenke seg å jobbe i kommunen som psykolog, forteller han.

Wold sier at han ikke vet når en ny kommunepsykolog kan være på plass.

- Jeg er optimist men er samtidig realist. Vi håper å ha det på plass så raskt som mulig men ser at det er vanskelig, legger han til.

Hør intervjuet med Wold her:

Nøkkelord

ANNONSE