ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se opptak fra

Kommunestyremøte Røros

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Dagens kommunestyremøte på Røros er på dagtid. Blant sakene som skal behandles er neste års budsjett og permisjonssøknaden fra Christian Elgaaen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 26.11.2021 kl 09:10

ANNONSE
Annonse

Saksliste

Saksnr. Tittel
76/21 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - PERMISJON
77/21 RULLERING AV PLAN FOR IDRETT, AKTIVITET, FRILUFTSLIV
78/21 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022
79/21 OPPHEVING AV REGULERINGSPLANER- SLUTTBEHANDLING
80/21 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Nøkkelord

ANNONSE