ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Lonely Planet:

- Anbefaler Norge som reisemål

LONELY PLANET anbefaler Norge som reisemål. Eva Nordfjell driver Rørosrein. Foto: Ole Morten Melgård

Norge er et av ti land Lonely Planet anbefaler å reise til i 2022.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Reis til Norge, er anbefaling fra Lonely Planet.

Kåringa legger særlig vekt på land som har bærekraftige reiseopplevelser, der turister har en positiv påvirkning på de stedene de besøker.
Helt på topp troner et av verdens minste land, The Cook Islands. Norge kommer som en god nummer to, og Mauritius er nummer tre. På lista er bare ti av verdens 195 land med. Det er 17. året på rad at Lonely Planet deler en samling med det ypperste innen reisemål.

- Reiseliv som er basert på landbruk og reindrift gir turistene autentiske opplevelser med rot i de stedene og regionene de besøker og er derfor en viktig bidragsyter til et mer bærekraftig reiseliv, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i ei pressemelding.

Mer mangfold

- Turister etterspør i økende grad bærekraftige reiselivsprodukter. De vil ha mer mangfold av kulturelt innhold, mat og drikke. De vil ha et reiseliv som fungerer i et samspill med lokale krefter, og som arbeider på lokalsamfunnene sine premisser, sier Borch.
- Få, om noen, er bedre i stand til å gi folk dette enn nettopp landbruket og reindrifta. Det er her vi har de mindre og nisjeprega reiselivsbedriftene som kan gi folk god plass, personlig vertskap, famileopplevelser, og ikke minst lokal tradisjonsmat, sier Borch.

Norge pensum på Harvard

Norges nasjonale reiselivsstrategi er nå obligatorisk pensum på det amerikanske eliteuniversitet Harvard University.
Det er på Harvard sitt kurs for masterstudentar Pursuing Sustainability in the Travel & Tourism Sector at det norske reiselivsstrategien, som ble overrekt Nærings- og fiskeridepartementet i mai i år, er satt på pensumlista. Harvard mener denne strategien er et godt eksempel på hvordan en destinasjon kan ta en strategisk tilnærming til bærekreftsatsinga. Studentene på Harvard kommer fra alle kanter av verden, og målet er å få reiselivsnæringen til å sette mer fart på sitt arbeid med bærekraft og levere på FNs bærekraftsmål.

Bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge har et eget merke for bærekraftig reisemål. Merket kan tildeles lokalt eller regionalt reisemål- eller destinasjonsselskap i tett samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv.
Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, Det betyr å at man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.  
21 reisemål over hele landet har så langt mottatt Merket for bærekraftig reisemål.

(Kilde: Landbruks- og matdepartementet)

ANNONSE