ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Rift om TrønderEnergi-aksjer da Stjørdal kjøpte seg inn

Rådmann i Åfjord, Per Johansen (f.v.), ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern, konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen, ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, kommunedirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan. Foto: TrønderEnergi

Før helga signerte ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, papirene som gjør Stjørdal kommune til TrønderEnergis 19. kommunale eier.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det ble rift om aksjene da Stjørdal kjøpte seg inn i TrønderEnergi. Både Åfjord og Osen kommune benyttet forkjøpsretten, og ble større eiere.

— Vi er svært fornøyde med å komme inn på eiersiden i et tradisjonsrikt energikonsern som TrønderEnergi, med sine trønderske røtter og framtiden foran seg, sier Ivar Vigdenes i en pressemelding.

Stjørdal kjøper aksjer for rundt 15 millioner kroner og får dermed en eierandel i det trønderske fornybarkonsernet på 0,18 prosent.
Kommunestyret i Størdal ønsket opprinnelig å kjøpe aksjer for 45 millioner og sikre seg en større eierandel, men TrønderEnergi-aksjen er populær, og både Åfjord og Osen kommune kom på banen og benyttet forkjøpsretten, underveis i prosessen. Aksjeposten som de tre kommunene nå deler er en mindre post som TrønderEnergi selv satt på.

Øker eierandelen

Mens Åfjord la rundt 20 millioner kroner på bordet og økte sin eierandel i TrønderEnergi fra 4,38 prosent til 5,04, prosent, kjøpte Osen nye aksjer for rundt 10 millioner kroner, noe som økte deres eierandel fra 0,84 prosent til 1,04 prosent.

Begge kommunene har nylig solgt aksjepostene de satt på i transportselskapet Torghatten. Det er midler fra disse salgene som de respektive kommunestyrene nå har vedtatt å reinvestere i TrønderEnergi-aksjer.

— Vi så etter hva vi skulle bruke de frigitte midlene til. Valget falt fort på TrønderEnergi, både fordi selskapet er sterkt til stede i kommunen som følge av eierskapet i Fosen Vind, men ikke minst som følge av at TrønderEnergi er operatør og forvalter eierskapet i Bessakerfjellet, Skomakerfjellet og Roan vindkraftverk, sier Åfjord-ordfører Vibeke Stjern.

Verdiøkning

Stjern er klar på at Åfjord kommune har fulgt med, og støttet, de strategiske valgene som TrøndeEnergi har gjort de siste årene, ikke minst knyttet til satsing på produksjon av ny fornybar energi og rendyrkingen av kjernevirksomheten.

— Vi ser også at dette har generert en betydelig verdiøkning for eierne og det gjør TrønderEnergi i stand til å generere virksomhet og aktivitet både i Åfjord og i regionen for øvrig. Så med dette som utgangspunkt var det helt naturlig for Åfjord å investere i TrønderEnergi, og vi ser på dette som et langsiktig og strategisk eierskap, sier Stjern.

Ser muligheter

Ordfører i Osen, John Einar Høvik, har stor tro på at investeringen i TrønderEnergi vil være både strategisk og lønnsom for kommunen.

— For det første har vi tro på vårt lokale energiselskap og ser i tillegg muligheter for en god og langsiktig avkastning som eier i TrønderEnergi. Vi ønsker å investere mer i aksjer i stedet for å plassere penger i fond, sier ordfører John Einar Høvik i Osen.

Styreleder Odd Inge Mjøen i TrønderEnergi setter stor pris på eier-interessen for TrønderEnergi.

— Vi er veldig fornøyd med at Stjørdal ønsker å bli nye eier hos oss, og er veldig fornøyd med at Åfjord og Osen øker sine eierandeler. Nå ser vi frem til å fortsette utviklingen av konsernet sammen med alle våre gode eiere, sier styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen.

Navn. Sum antall aksjer. Eierandel %
Rennebu kommune. 8 061 0,07

Tydal kommune 20 10 0,16

Stjørdal kommune 22 324 0,18

Osen kommune 129 34 1,04

Holtålen kommune 166 220 1,34

Selbu kommune 177 534 1,43

Skaun kommune 272 966. 2,20

Frøya kommune 308 705 2,49

Hitra kommune 333 452 2,69

Malvik kommune 366 691 2,96

Midtre Gauldal 393 482 3,17

Oppdal kommune. 489 867 3,95

Heim kommune 601 941 4,85

Åfjord kommune 624 472 5,04

Ørland kommune 953 499 7,69

Indre Fosen kommune 992 440 8,00

Trondheim kommune 1 131 587 9,13

KLP 1 652 744 13,33

Melhus kommune 1 654 713 13,34

Orkland kommune 2 100 725 16,94

Totalt 12 400 872 100

Nøkkelord

ANNONSE