ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Selbu trekker seg fra samarbeidet om barnevern og PPT:

– Vi i Værnesregionen må se på de økonomiske konsekvensene

Trude Wikdahl er kommunalsjef velferd i Stjørdal kommune. Foto: Stjørdal kommune

Uklar tidsramme for avviklingen av samarbeidet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Mandag vedtok Selbu kommune å trekke seg fra samarbeidet med Værnesregionen om barnevern og PPT.

– Vi fikk høre om dette tirsdag. Og selv om vi visste at saken skulle behandles, så er det uheldig at Selbu nå trekker seg ut, sier kommunalsjef velferd i Stjørdal kommune, Trude Wikdahl.

– Vi tar imidlertid vedtaket til etterretning.

Wikdahl forteller at Selbu har gitt tilbakemelding på at det er godt driv i barnevernet og at tjenesten er godt ledet.

– Det som har vært av ankepunkter har vi jobbet sammen om å rette opp. Utfra hvordan vi opplever det, så har det virket som om dagens administrasjon har fungert godt.

Hun kan enda ikke kan uttale seg om hvilke økonomiske konsekvenser nyheten vil få for samarbeidet blant de gjenværende kommunene.

– Vi må gå inn i avtalene og se på hvordan den økonomiske fordelingen mellom kommunene som fortsetter samarbeidet nå blir. Vi må også se på hvordan dette påvirker selve tjenesten og hvordan denne blir seende ut framover.

Selbupolitikerne som stemte for at samarbeidet skulle fortsette, la vekt på at det kunne være vanskelig å rekruttere fagfolk til kommunen, og at sykefraværet allerede er høyt innenfor barnevern og PPT i Selbu.

I tillegg ble det lagt vekt på at det finnes en avtale for samarbeidet, som sier at det er gjensidig oppsigelsestid på ett år.

Frykten er nå at Værnesregionen vil realisere denne avtalen, og at ett år er for kort tid til å stable et eget barnevern på beina.

– Dette må vi få komme tilbake til. Vi fikk som sagt vite dette i går og må ha noen interne møter for å se hvordan vi skal håndtere dette.

Wikdahl understreker igjen at hun beklager at Selbu trekker seg ut.

– En kommune bør ha en robust barneverns- og PPT-tjeneste. Vi mener at samarbeidet sikrer dette.

Selbu jobber med prosjektet Sammen i Selbu, og mener at dette prosjektet vil legge et godt grunnlag for å etablere en egen tjeneste. På sikt utelukker ikke kommunen å invitere inn andre kommuner i det som kalles Selbumodellen.

Vil dette bety slutten for et samarbeid om barnevern og PPT i Værnesregionen?

– Vi må se nærmere på hvilke konsekvenser det får. Nå når vi skal iverksette barnevernsreformen, så må alle kommuner bygge opp en tjeneste som virker forebyggende. Dette gjelder enten en er med i et interkommunalt samarbeid eller ikke, forklarer Wikdahl.

– Men vi tar som sagt vedtaket til etterretning.

Hør intervjuet med Trude Wikdahl i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE