ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Flere ungdomslag samlet seg til møte torsdag:

- Ønsker at gammel og ung fortsatt skal kunne samles i grendehusene

Ungdomslag i Selbu: Fire av ungdomslagene i Selbu var representert på møtet i Neatun torsdag kveld. Foto: Maiken Gjærevold Woldseth

Fire av ungdomslagene i Selbu var torsdag kveld samlet i samfunnshuset Neatun for å diskutere veien fremover nå som de må endre på hvordan de arrangerer offentlige fester.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sammen hadde de blitt enige om en felles uttalelse rundt temaet. De begir seg nå ut på et prøveprosjekt i høst, og ber om at også de over atten år støtter opp rundt husene og kommer på fest om de ønsker at ungdomslag og grendehus skal bestå. Ett av punktene i uttalelsen lyder slik:

"Offentlige fester fører til inkludering og felleskap. Trygge omgivelser med voksne folk som vakter, og med natteravner utenom lokalet. Det er enklere for politiet å ha kontroll med fest på en plass istedenfor rundt omkring i bygda."

Problematisk å dele inn i soner

I følge to av representantene fra ungdomslagene U.L. Fremad og U.L. Samtida, Hege Lien og Hans Morten Rønsberg, er det vanskelig for flere av arrangørene å dele opp husene i soner, det er et alternativ politiet har lagt frem. Også U.L. Lauvsprett og Grendelaget Håpet var tilstede.

I uttalelsen står det også: "Flere av husene er ikke bygd for å dele opp i områder for over og under 18 år. Hvordan mener politiet at dette skal løses? Vi håper å kunne arrangere med alle fra konfirmasjonsalder og opp uten å må dele opp salen under arrangement."

Redd for framtiden

Hvis de nå ikke kan slippe inn de yngre som tidligere har vært godt representert på festene er ungdomslagene redde for fremtiden til grendehusene og for samholdet i grendene i bygda.

- Det vil gå utover de som skal leie lokale til bursdager, bryllup, konserter og revyer. Det er ikke bare festene som ryker hvis ungdomslagene og husene ikke klarer å drive, sier Rønsberg.

- Ungdomslagene vil ha et godt samarbeid med politiet og ha en god dialog med dem, sier Lien.

- Vi håper å finne en løsning som fungerer godt for alle parter.

Hør intervjuet med Hege Lien og Hans Morten Rønsberg her:

ANNONSE