ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Billig i Midt-Norge og dyrt i sør:

Vindkrafta gir Trøndelag billig strøm

Men hvorfor varierer prisene mellom Røros og Holtålen?

Elsket og hatet: Det er et overskudd på vindkraft som gjør at strømmen er billigere i Nord- og Midt-Norge enn den er lengre sør. Foto: Naturvernforbundet

Overskudd av vindkraft og dårlig utbygget transportkapasitet sørover vil gi Trøndelag og Nord-Norge billig strøm i mange år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Strømprisene er skyhøye i Sør-Norge, mens Midt- og Nord-Norge har priser på rundt halvparten av det resten av landet må betale. Leder i Kraftforvaltningen i NTE, Trygve Sørås, forklarer at årsaken til den store variasjonen ligger i mangel på mulighet til å transportere vindkraft sørover.

– Vi har bygd ut nettet godt nord for Dovre, men muligheten for å frakte strømmen som produseres av vindturbiner her, er begrenset.

Til kontinentet kan derimot strømmen transporteres.

– Slik situasjonen er nå flyter transporten godt både til Danmark, Tyskland, Nederland og etter hvert England, sier Sørås.

– Men vi har litt å gå på når det gjelder transporten innad i Norge.

Han mener at dette betyr at vi trøndere kan regne med lave priser i flere år framover og at dette skyldes vindkraftutbyggingene.

Svært mye av behovet vi har blir dekket av vind. Dette betyr at vi sparer vannkraft, som brukes når det ikke blåser.

Store besparelser

Trygve Sørås mener at differansen mellom strømprisene i nord og i sør, ligger på rundt 20 til 30 øre per kilowatt time. Dette betyr store besparelser for både bedrifter og private husholdninger.

– Hos oss koster en kilowattime rundt 17 øre før avgifter og nettleie. Dette vil øke noe utover vinteren, men vi kommer nok ikke til å se priser over 50 øre mener Sørås.

– På Østlandet kan prisen bli bortimot dobbelt så høy, rundt ei krone. Dette gjelder ved en normal og ikke for kald vinter.

Han sier videre at det per i dag finnes et overløp i magasiner i Midt-Norge.

– Teoretisk kunne vi ha produsert mer. Men vi eksporterer det aller meste av det vi produserer, så det er ikke slik at vi ikke får brukt strømmen.

Billig i Holtålen, dyrt på Røros

Sørås forteller at Statnett bestemmer hvor strømmen kommer fra når det gjelder forskjellige geografiske områder og dette gjøres ut fra begrensningene som ligger i nettet.

– Det er slik at Røros er sterkt tilknyttet nettet på Østlandet. Holtålen er derimot knyttet til nettet i Midt-Norge og dermed får vi prisforskjellen som preger hele landet.

Det er ingen planer som vil føre til endring i begrensningene i de nærmeste årene.

– Det eneste som kan påvirke prisene er at været i sør blir normalisert. Det er slik at klimaet påvirker strømprisene. Men så lave priser som vi har her, må nok folket i sør se langt etter.

Nøkkelord

ANNONSE