ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Åpent brev fra Røros skole FAU:

Kjære kommunestyre i Røros kommune

Leder ved FAU Røros, Heidi Frøseth er bekymret over økonomien ved Røros skole. Foto: Privat/Iver Waldahl Lillegjære

FAU ved Røros skole er bekymret for de økonomiske utfordringene ved skolen, og lurer på hvem det er som sitter med ansvaret et år etter skolestrukturvedtaket i kommunestyret.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 21.10.2021 kl 15:21

ANNONSE
Annonse

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære kommunestyre i Røros kommune

I oktober 2020 gjorde Røros kommunestyre et vedtak om å opprettholde skolestrukturen i kommunen til tross for stram økonomi. På kommunestyremøtet i november 2020 ble økonomiplan for perioden 2021-2024 behandlet og vedtatt.

Nå har det gått ett år og vi i FAU ved Røros skole savner svar på hvordan politikerne har tenkt å løse de økonomiske utfordringene som de har satt oppvekstsektoren i.

Hvem sitter med ansvaret?

Er ansvaret lempet over på de ansatte i skolen for å finne løsninger på en umulig kabal?

I vurderingen av saken i Tertialrapport 1, som ble behandlet 17/6-21, kan vi lese følgende: «Den største økonomiske utfordringen finner vi innen oppvekstområdet, og da spesielt for Røros skole. Denne virksomheten drives på et absolutt minimum, noe
som fører til at det ikke finnes rom i budsjettet for å løse behov som kommer i løpet av budsjettåret. På Røros skole har det i den senere tid kommet opp flere enkeltvedtak for elever som spesielt fra kommende skoleår vil kreve ressurser som per i dag ikke finnes.» Dette bekymrer oss!

Nå leser vi i media at det skal spares ytterligere 2 millioner kroner i
oppvekstsektoren. Det gjør ikke bekymringen noe mindre.

Vi er redde for at barna ved Røros skole blir salderingsposten deres.

På UDIR sine nettsider ligger det en lærernormkalkulator, og når vi søker på Røros skole står det:

Denne skolen oppfyller IKKE lærernorm på 1.- 4. trinn (15 elever pr lærer) Røros skole har 16,1 elever per lærer.
Denne skolen oppfyller IKKE lærernorm på 5. -7. trinn (20 elever pr lærer) Røros skole har 22,6 elever per lærer.

Hva skjer når ytterligere sparetiltak må settes inn? Blir det da enda færre lærere?

Mister vi viktige ansatte som miljøterapeuter og fagarbeidere?

I samme rapporten kan vi lese at det er betydelig overforbruk nettopp i oppvekst og det knyttes til skolen. Det betyr vel at den reelle innsparingen som er satt, er langt høyere enn de 2 millionene som er varslet?

Etter det vi forstår av rapporten, har Røros skole drevet på et absolutt minimum også i 2021. Likevel får vi et overforbruk. Vi har vanskelig for å se at dette er forsvarlig.

Vil alle få en god skolehverdag? Vil alle få god tilrettelegging og oppfølging? Vi stiller oss tvilende til det.

Før sommeren ble Plan for et trygt og godt skolemiljø revidert og vedtatt i kommunestyret. Dette skal være et verktøy for forebygging og håndtering av mobbing i skolen. Vi har satt oss godt inn i denne planen og har kommet med innspill, som ble hørt av skolen. Men hva er denne planen verdt om skolen mangler ressurser til å følge den opp? Hvis skolen ikke har ressurser til å bruke den som det verktøyet den skal være, ja, da er vi like langt.

Vi er redde for at alt bare blir halvveis gjennomført, og at det er barna ved skolen som er de som må blø. Vi var bekymret før planen ble behandlet, men vi er mer bekymret nå.

Det har også kommet en ny læreplan som må følges opp med læreverk. Vi synes ikke det er riktig at skolen eventuelt må sette lærebøker, digitale eller i papirform, opp mot det å ha en ekstra lærer, fagarbeider eller lignende. Vi mener at det ikke skal være et tema. Det bør være en selvfølge at det er nok lærere, fagarbeidere og andre viktige stillinger i skolen! Det bør også være en selvfølge at skolen har oppdaterte læreverk til elevene.

Så - kjære kommunestyre i Røros kommune - vi i FAU er bekymret for elevenes framtid ved Røros skole.

Vi ønsker svar!

Hvordan ser dere for dere at Røros skole skal være?

Hvordan har dere tenkt å løse alle utfordringer med ytterligere innsparinger?

Hvem skal være der for de som trenger det mest?

Vi er bekymret for barna våre og for skolehverdagen!

Hilsen
Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Røros skole

Nøkkelord

ANNONSE