ANNONSE
Annonse
Nea Radio

La alle bli med på leken – gratis SFO

Foto: Per Magne Moan

Røros SV sier i dette leserinnlegget at de vil innføre gratis skolefritidsordning i hele landet, og på den måten sikre at SFO blir et sosialt fellesskap for alle.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

SV vil at alle barn på barnetrinnet skal få være med på leken! Vi vil ha en skolefritidsordning for alle, en trygg og god sosial arena som alle familier skal kunne ha råd til å velge om de ønsker det. I dag preges SFO av at pris og tilbud varierer stort mellom kommunene. I noen kommuner må foreldre betale opp mot 40.000 kroner i året for ett barn i SFO. Alt for mange må ta barna ut av SFO tidligere enn de egentlig ønsker, eller har ikke råd til SFO i det hele tatt. SV ønsker SFO-ordning som bidrar til å utjevne forskjeller, der alle uansett bakgrunn eller livssituasjon har mulighet til å delta. Det er derfor svært uheldig hvis kun familier med romslig økonomi har råd til SFO-plass.

SV vil innføre gratis skolefritidsordning i hele landet. På denne måten kan vi sikre at SFO blir et sosialt fellesskap med lek, fysiske aktiviteter og kulturaktiviteter, ikke bare til dem som har råd til det, men for alle som ønsker eller trenger det. Vi vil at SFO skal gi et variert tilbud til alle barn, uavhengig av foreldres inntekt og bakgrunn.

SV vil:

- gjøre SFO gratis. SFO skal være åpen timene før og etter skoletid for 1.–4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn

- ha flere ansatte og et sterkere lag rundt eleven ved å styrke samarbeidet mellom skole og SFO

- at skolen og SFO skal være en del av lokalsamfunnet ved å stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse

Hanne Hauge, Marianne Moseng Breigutu og Hilde Marie Gaebpie Danielsen

Røros SV

Nøkkelord

ANNONSE