ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Her er de nye smitteverntiltakene

Malvik kommune innførte nye og strengere smitteverntiltak onsdag ettermiddag. Foto: Malvik kommune

På et ekstraordinært formannskapsmøte i Malvik onsdag ettermiddag, ble det bestemt at kommunen skal innføre nye smitteverntiltak. Reglene gjelder ut mai.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Malvik kommune har laget en midlertidig smittevernforskriftn, som gjelder fra 19. mai til 31. mai.

Her er de nye reglene i kommunen:

Serverings- og skjenkesteder:

 • Alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
 • Malvik kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jamfør smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Kollektivreiser og bruk av munnbind:

 • Reisende i kollektivtransporten (buss og tog) skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i drosje og registrering av reisende:

 • Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren går ut av drosjen.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke er hentet på samme adresse eller tilhører samme husstand.
 • Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre:

 • Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikt til bruk av munnbind:

 • Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på følgende steder:

- i butikker
- i fellesarealene på kjøpesentre
- på serveringssteder med og uten skjenkebevilling
- i tros- og livssynslokaler
- i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder ikke plikten utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.


Påbud om registrering av kunder ved treningssentre:

 • Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

Rådmannen vil understreke viktigheten av at innbyggerne i Malvik kommune til enhver tid følger gjeldende forskrifter, samt nasjonale og lokale råd. Videre oppfordrer rådmannen Malviks innbyggere om å; - begrense antall ukentlige kontakter ut over egen husstand til et minimum - benytte hjemmekontor der dette er mulig - begrense unødige reiser over kommunegrensen i størst mulig grad.

ANNONSE