ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Dramatisk utvikling for trøndersk reiseliv

Foto: Trøndelag Fylkeskommune

Denne uka må en rekke reiselivstilbud stenge på grunn av nye nasjonale retningslinjer. Samtidig kommer tall som viser en dramatisk utvikling for trøndersk reiseliv, og de kom før de siste dagenes nye nasjonale nedstengning. Situasjonen bekymrer både reiselivssjefen og fylkesordføreren i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 25.03.2021 kl 21:26

ANNONSE
Annonse

Denne uka må en rekke reiselivstilbud stenge på grunn av nye nasjonale retningslinjer. Samtidig kommer tall som viser en dramatisk utvikling for trøndersk reiseliv, og de kom før de siste dagenes nye nasjonale nedstengning. Situasjonen bekymrer både reiselivssjefen og fylkesordføreren i Trøndelag.

Før jul gjennomførte Trøndelag Reiseliv en undersøkelse som viste at regionens reiseliv var i krise. Næringsministeren ba nylig om oppdatert kunnskap. 78 bedrifter deltok i en ny undersøkelse gjennomført av Trøndelag Reiseliv i mars.

- Svarene viser en dramatisk utvikling, sier reiselivssjef Petra Sestak i Trøndelag Reiseliv.

Sammenlignet med undersøkelsen fra 2020 er det nå enda flere som frykter konkurs, det er fare for flere oppsigelser og permitteringer de neste tre månedene. Manglende forutsigbarhet gjør situasjonen vanskelig.

- Vår næring har vist stor evne til å snu seg raskt under pandemien, men det er også en av de mest sårbare bransjene. Det er krevende å holde hodet over vann etter mange runder med nedstengninger, restriksjoner og kunder som forsvinner, sier Petra Sestak.

Reiselivssjef Petra Sestak i Trøndelag Reiseliv.

Bekymring for tapt arbeidskraft

I undersøkelsen ble det spurt om hva bedriftene anser som den største utfordringen post korona. Svært mange frykter det blir vanskelig å erstatte tapt arbeidskraft. Etter gjentatte permitteringer har mange arbeidstakere sett seg nødt til å gå over til andre jobber. Endringer i markedet og i folks reisevaner er også noe bedriftene mener blir utfordrende ved en gjenåpning. Økonomiske tap, likviditetsproblemer og usikkert markedsgrunnlag er andre problemer bedriftene trekker fram.

Mange bedrifter svarer at ingen av kompensasjonsordningene har vært til hjelp. Bransjen selv peker på kommunale næringsfond, redusert arbeidsgiveravgift, fjerning av lønnsplikt etter permitteringer og lavere momssats som nødvendige ordninger framover. I tillegg etterlyses kutt i serveringsmoms, mer forutsigbarhet, støtte i henhold til omsetningssvikt og lønnsstøtte.

Her kan du se hele undersøkelsen

Fylkesordførerens oppfordring til regjeringen

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er bekymret for pandemiens konsekvenser for mat- og serveringsbransjen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik

- Bransjen har det svært tøft, og de statlige kompensasjonsordningene rammer skjevt. Det er for tilfeldig hvem som får hjelp og ikke. Dette var tema på et møte vi fylkesordførerne hadde med statssekretærer fra flere departement denne uka, sier Sandvik.

Han mener stadige nye nedstengninger bør medføre at arbeidsgivers lønnsplikt for permitteringer må reduseres bransjerettet mot serveringsbransjen fra 10 til 2 dager, og at det må gjeninnføres 100 prosent lønn under permittering for denne bransjen som i praksis når har fått yrkesforbud.

- Spørsmålet er om staten har råd til å vente til viktige opplevelsesbedrifter har gått konkurs før de iverksetter nødvendige tiltak, sier Sandvik.

- Det ligger også en enorm regning for utsatt moms og avgifter til staten foran denne næringen, som truer videre eksistens og soliditet. Det bør derfor også vurderes et momsamnesti for næringen, avslutter Sandvik.

Nøkkelord

ANNONSE