ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Senterpartiet:

Vil revidere lov om motorferdsel

Foreslo revidering av lov: Heidi Greni, Sandra Borch og Per Olav Tyldum fra Senterpartiet ønsker å revidere loven om motorferdsel, og fremmet tirsdag et forslag i Stortinget. Foto: Senterpartiet

Stortingsrepresentantene for Senterpartiet, Sandra Borch og Heidi Greni, fremmet denne uken forslag i Stortinget på vegne av Senterpartiet om å revidere lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Dette med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at loven i større grad bør samordnes med plan- og bygningsloven slik at kommunene får økt myndighet. Fylkesleder for Trøndelag Senterparti og stortingskandidat Per Olav Tyldum har vært med i prosessen med å utforme forslaget.

– Loven fra 1978 er omfattende, svært krevende og byråkratisk for kommunene, sier Tyldum og mener at loven i større grad bør samordnes med plan- og bygningsloven, noe som også vil klargjøre prosessreglene knyttet til innsigelser og klagebehandling, heter det i en pressemelding fra Borch.

Med forslaget Senterpartiet fremmet mener Greni at kommunene får mer selvråderett.

– Vi ser alt for mange saker i kommunene hvor dispensasjoner for bruk av ATV og kommunale vedtak om scooterløyper stoppes av byråkratiet i lovverket og av Statsforvalteren. Ved å revidere lov om motorferdsel med mål om avbyråkratisering og ved å samordne lovverket med plan og bygningsloven, vil kommunene få større selvråderett, sier Greni.

Håper på støtte fra FrP og AP

Senterpartiet håper nå på støtte fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i saken, og viser til at Senterpartiet de siste årene har lagt frem en rekke forslag for å avbyråkratisere regelverket og gi kommunene mer innflytelse i saker som omhandler motorferdsel i utmark.

– Vi fikk i fjor vedtatt å fjerne kravet om at det må være 2,5 km fra brøytet bilvei til egen hytte for å få kjøre snøscooter dit. Nå har innspillene jeg har fått fra en rekke lokalpolitikere og ikke minst innbyggere at regelverket fortsatt er alt for rigid hvor kommunene bruker enorme menger ressurser på saksbehandling forså å bli avslått av Statsforvalteren. Derfor ber vi nå om en revidering av hele loven, sier Borch

Greni presiserer også at dette ikke er snakk om noe frislipp, men om en fornuftig forvaltning innenfor Stortingets rammer.

– Det handler om at de lokale folkevalgte kjenner sin kommune best. Hver enkelt kommune må kunne avveie ulemper og fordeler, og fatte vedtak gjennom gode lokalpolitiske prosesser, avslutter Tyldum.

Følgende forslag fra Senterpartiet ble fremmet i Stortinget 22. mars, og vil komme opp til behandling i månedsskiftet mai/juni:

- Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at loven i større grad samordnes med plan- og bygningsloven slik at kommunene får økt myndighet.

Nøkkelord

ANNONSE