ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

NAF:

Dette vil skattebetalerne bruke penger på

NAF: Veivedlikehold, kollektivtransport og jernbane er viktigst for folk i Trøndelag. Foto: NAF

Veivedlikehold, kollektivtransport og jernbane er viktigst for folk i Trøndelag, i følge en undersøkelse fra NAF.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 22.03.2021 kl 15:22

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

– NAF har spurt folk hvilke saker de mener politikerne bør prioritere, og svaret er klart. Bedre vedlikehold av veier, kollektivtransport og jernbane er viktigst for folk i Trøndelag. Når Nasjonal transportplan legges frem venter vi at politikerne leverer på disse forventningene, sier Bjørg Reitan, leder i NAF Region Midt-Norge.

Befolkningen i Trøndelag er samstemte i at satsning på kollektivtransport (52 prosent), vedlikehold av veiene (50 prosent) og jernbane (47 prosent) må prioriteres høyest. På fjerdeplass kommer utbygging av nye veier, som 28 prosent vil prioritere, like mange som ønsker en satsning på sykkel. Det kommer frem i en ny undersøkelse utført av TNS Kantar, som del av NAFs Trafikantbarometer 2021.

– Folk mener det er viktigere å vedlikeholde veiene vi allerede har enn at det skal bygges nytt. Det har også vært ett av våre viktigste innspill før Nasjonal transportplan legges frem. Vi ønsker at det legges en forpliktende plan for å hente opp vedlikeholdsetterslepet på veiene, og ordninger som også sikrer fylkesveiene, sier Bjørg Reitan, leder i NAF Region Midt-Norge.

Bilbruk, kollektivtransport og jernbane er viktig for hverdagsreisen

– Vi er opptatt av at det ikke må legges tøffe begrensninger på bilbruk, mange trenger bilen i hverdagen og kollektivalternativene er ikke gode nok. For å få til god nok kollektivtransport må folk slippe mange bytter, og frekvensen på tilbudet må opp, sier Bjørg Reitan.

Et godt togtilbud er viktig for folk i Trøndelagsregionen. Både for pendlere og som tiltak for å knytte regionen sammen med resten av landet.

– En sterk satsning på togtilbudet er viktig for vår region. Vi mener også at det er nødvendig med tiltak som stimulerer til at eksisterende tog skal gå i tide. Et viktig virkemiddel vil være å innføre en ordning som gir de togreisende automatisk refusjon dersom togene ikke går som de skal, sier Reitan.

Bakgrunn

For femte gang har TNS Kantar på vegne av NAF utført en befolkningsundersøkelse, Trafikantbarometeret, som kartlegger våre holdninger til bil, miljø og samferdsel. Undersøkelsen blir i sin helhet publisert senere i år, men noen av funnene er klare allerede nå. Totalt har 4087 personer svart på undersøkelsen, som ble gjennomført i januar 2021. I Trøndelag har 414 personer besvart undersøkelsen.

Tallenes tale:

Av de følgende ulike tiltakene, hva mener du er viktigst at politikere prioriterer?


Satsing på kollektivtransport 52 %

Vedlikehold av eksisterende veier 50 %

Mer satsing på jernbane 47 %

Utbygging av nye veier 28 %

Bedre tilrettelegging for sykling 28 %

Tilrettelegge for miljøvennlige biler 26 %

Bedre tilrettelegging for fotgjengere 13 %

Utbygging av ferjetilbudet 5 %

Vet ikke 2 %

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.