ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sametinget:

Mijjieh datnem daarpesjibie! 

Sametinget inviterer elever på 1.-3. trinn på videregående skole som har samisk i fagkretsen til deres første samiske karrierekonferanse.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Som samiskpråklig elev i videregåendeskole, og som nå eller snart står ovenfor karrierevalg, er det et viktig valg for det samiske samfunnet også å tenke på hvor kan det være behov for samisktalende fagkompetanse. Det er noe som i dag er viktig på alle samfunnsområder.

Unik kompetanse

Som samisktalende elev har man en unik kompetanse, og uansett hvilken karrierevalg man tar, så vil det være et stort behov i samfunnet. Det trengs samisktalende helsepersonell, lærere, barnehagepedagoger, politi, jurister, juornalister, ansatte i privat og offentlig forvaltning osv. Fremtida er avhengige av at flest mulig som velger høyere utdanning også bruker den samiskekomptansen videre i yrkeskarrieren.

Sametingspresidenten vil delta

Sametingspresident Aili Keskitalo vil delta på konferansen, Mii dárbbašit du! Mij dárbahip duv! Mijjieh datnem daarpesjibie! og hun håper så mange som mulig blir med på denne første samiske karrierekonferansen.

– Jeg håper jeg kan bidra med å formidle hvor viktig og unike samisktalende elever er for det samiske samfunnet, og at konferansen vil gi elevene nyttig informasjon om karrierevalg og yrkesmuligheter som finnes, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Digitale stands

Sametinget har samlet utdanningsinstitusjoner og andre utstillere fra hele landet til å delta på konferansen. Disse vil holde digitale stands som elevene vil få mulighet til å besøke.

Konferansen vil bestå av både fellesøkter med innlegg fra ulike institusjoner og standbesøk. Sametinget oppfordrer elever til å ta kontakt med den lokale videregående skole for å melde sin interesse.

Nøkkelord

ANNONSE