ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Omfattende tilsyn etter barnedødsfall:

Ser på fem ulike instanser

Tilsyn: Et fem måneder gammelt barn døde på St. Olavs hospital i desember i fjor. Nå åpner statsforvalteren en omfattende tilsyn. Foto: Kommunal - og moderniseringsdepartementet

Statsforvalteren i Trøndelag oppretter tilsynssak etter barnedødsfallet i desember i fjor.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det var i desember i fjor det ble kjent at et fem måneder gammelt spedbarn under barnevernets omsorg hadde gått bort. Barnet bodde i et fosterhjem i Levanger kommune, mens barnets biologiske foreldre er bosatt i Orkland kommune, skriver stasforvalteren i en pressemelding.

Barnet døde etter kort tids opphold på St. Olavs hospital. Politiet besluttet å etterforske saken i etterkant av dødsfallet. Statsforvalteren har parallelt med dette opprettet tilsyn med flere involverte instanser i barnevernsaken.

-Vi er nå helt i starten av det som blir et omfattende tilsyn, sier Marita Ugseth hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Tilsyn - ikke etterforskning

Et tilsyn er ikke det samme som en etterforskning. Politiets oppgave er forfølge eventuelle straffbare forhold. Statsforvalterens oppgave er å se om de ulike instansene i barnevernssaken har utført sitt arbeid etter barnevernlovens bestemmelser.

I denne enkeltsaken har det vært flere involverte instanser.

Disse er omfattet av tilsynet

  • Orkland kommune
  • Levanger kommune
  • Trondheim kommune
  • Bufetat
  • Viktoria familiesenter

I første omgang innhenter nå Statsforvalteren redegjørelser og dokumentasjon fra de ulike instansene som er omfattet av tilsynet. Dette vil så inngå som en del av grunnlaget for ytterligere oppfølging fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Nøkkelord

ANNONSE