ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Grensepassering skaper hodebry for reindriftsutøvere

HV 12203 Røros holder vakt ved Vauldalen. Foto: Anita Sivertsgård

Nå skaper de strenge karantenebestemmelsene i Norge utfordringer ved grensepassering mellom Norge og Sverige for reindriftsutøverne som har reinflokken sin i grenseområdet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Reindriftsutøvere er definert som samfunnskritisk personell i den norske covid-19 forskriften. Det betyr at de har mulighet til unntak fra karantenebestemmelsene ved grensepassering inn til Norge, når det er nødvendig for å opprettholde drift av virksomheten.

Informere om gjeldene regler

På grunn av strengere karantenebestemmelser i Norge har det blitt viktig å informere om 
hvilke regler som gjelder i Norge for både norske og svenske reindriftsutøvere som krysser grensen mellom Sverige og Norge, sier Røros kommune på sine hjemmesider.

Videre skriver de; 
Det er viktig at alle som krysser grensen til Norge registrerer seg og tester seg
(jf. covid-19 forskriften)

Det betyr i praksis at:

Svenske reindriftsutøvere som skal til Norge skal teste seg på grensen mellom klokken 08.00 og 12.00 (Vauldalen teststasjon). Hvis dette ikke lar seg gjøre må de teste seg innen tre dager. Dette kan de gjøre på Røros legesenter på hverdager klokken 13.00. Det er viktig at de bestiller test før de kommer på legesenteret.

Det er kun personer som er absolutt nødvendig for å opprettholde drift som kan krysse grensen. De har kun lov til å være i arbeid i Norge, og må være i karantene på fritiden.

Norske reindriftsutøvere som har vært i Sverige må teste seg når de kommer tilbake til Norge. Det kan de gjøre på grensen på Vauldalen teststasjon, eller på Røros legesenter. De skal da være i karantene på fritiden.

Nøkkelord

ANNONSE