ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Legger seg på nasjonalt minimumsnivå:

Tiltakene i Stjørdal har lyktes

Letter: Tiltakene i Stjørdal har vært en suksess, det kunne kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen, ordfører Ivar Vigdenes og kommunedirektør Tor Jakob Reitan bekrefte under pressekonferansen lørdag formiddag. Foto: Skjermdump

Sjenkestoppen oppheves. Men det anbefales fortsatt å unngå unødvendige reiser til kommunene på Østlandet som er hardt rammet av mutantviruset.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Under en pressekonferanse lørdag, orienterte ordfører Ivar Vigdenes, kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen og kommunedirektør Tor Jakob Reitan om hvilke tiltak som vil gjelde framover.

De strenge tiltakene som har vært gjeldende siste 14 dager, har ifølge ordføreren hatt effekt.

– I hele forrige uke hadde vi null smittede, og så langt denne uka har vi hatt ett enkelttilfelle vi opplever å ha kontroll med. Dette er særdeles gledelig, utviklingen imponerende, og taler isolert sett klart for lettelser i tiltak og anbefalinger framover, sier Vigdenes.

Importsmitte

Imidlertid er utbruddet av den såkalte Britiske varianten av koronaviruset i Nordre Follo, fortsatt en trussel.

– Utbruddet har forgreninger på det sentrale østlandsområdet, og denne virusvarianten ønsker vi virkelig ikke å få inn i kommunen eller regionen. Det er klart at trafikk til og fra områder med påvist virusmutasjon av denne typen er noe som bekymrer oss og noe vi må bidra til å begrense for å redusere sannsynligheten for å få det hit.

Nasjonale smittevernmyndigheters veileder sier at det er den lokale smittesituasjonen som skal tillegges mest vekt ved utforming av lokale tiltak og anbefalinger overfor befolkningen.

– Våre tiltak og anbefalinger tar derfor opp i seg og adresserer de to utviklingstrekkene ulikt. Oppsummert kan du si at vi på den ene siden letter på tiltakene innen kommunen til å nærme seg det nasjonale minstenivået, mens vi samtidig er veldig tydelig på at trafikk til- og fra områder med utbrudd fra den påviste virusvarianten må begrenses til det aller nødvendigste.

Disse anbefalingene medfører også at personer som i arbeidssammenheng eller av andre årsaker er nødt til å foreta reiser til disse kommunene blir bedt om å utvise ekstra forsiktighet i lokalsamfunnet.

– Når det gjelder tiltak internt i kommunen så foreslår vi overfor formannskapet å la forskriften om skjenkestopp gå ut, og ikke fornyes etter i morgen.

Dette betyr at kommunen legger seg på nasjonalt fastsatt skjenkestopp klokken 24.00. Det vil bli foreslått å innføre en forskrift om navneregistrering på spisesteder, for å styrke mulighetene for godt smitteoppsporingsarbeid hvis smitte..

Forskriften om munnbind foreslås videreført til onsdag 17.februar.

Begrens reiseaktivitet

Testingen av innkomne fra utland fortsetter ved Trondheim lufthavn Værnes. Når det gjelder testing innland fra Gardermoen og Sandefjord så avsluttes dette fra og med søndag 31. januar.

Det anbefales på generelt grunnlag at man begrenser reiser ut av egen kommune som medfører nærkontakt med andre.

– Vi gjentar videre at vi oppfordrer sterkt til at alle laster ned den nye smittestopp-appen. Dette er et hjelpemiddel som øker betydelig sin relevans og virkningsgrad i takt med at flere tar den i bruk, understreker ordføreren.

– Det er lite inngripende, men kan bety mye.

Saken fortsetter under faktaboksen

Covid 19 tiltak gjeldene i Stjørdal fra 1. februa

  • Skjenkestopp kl 2200 opphører og vi minner om at det er de nasjonale bestemmelse med pålagt skjenkestopp kl 2400 som nå vil gjelde
  • Det innfører en forskrift om navneregistrering på spisesteder i den hensikt å styrke mulighetene for å spore smitte
  • Munnbindpåbudet videreføres
  • Det er fortsatt ønskelig med begrenset reising ut av egen kommune som medfører nærkontakt med andre
  • Skoler, barnehager og institusjoner/ bosenter fortsetter på gult nivå som i dag
  • Det oppfordres sterkt om at alle laster ned smittestopp-appen

Import av mutert virus må unngås og på denne bakgrunn fastholder kommunen følgende:

a) anmoder sterkt om at reiser til områder med mutert virus unngås,

b) anmoder sterkt om ikke å motta unødvendig besøk fra disse områdene, og

c) holde ekstra stor avstand til personer fra disse områdene om reise/mottak av besøk allikevel ikke kan unngås

Når det gjelder andre tema som f eks hjemmekontor, idrett og kultur, skal de nasjonale bestemmelsene gjelde

Vaksinering

Kommunen oppfordrer innbyggerne sterkt til å la seg vaksinere når tilbudet kommer.

– Nå kaller vi inn innbyggerne som er 85 år eller eldre, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

– Dette er noe vi må stå sammen om i pandemien og det betyr blant annet at pårørende må bidra til å informere kommunens eldre når tilbudet kommer og også å legge tilrette for transport til og fra vaksinering.

Det er uvisst hvor mange doser kommunen får og når.

– Men en gledelig nyhet er at vi nå vet av vi får 150 ekstra doser.

Han kan ikke si med sikkerhet når de yngre gruppene i befolkningen vil bli tilbudt vaksinering.

Vurder å bytte jobb

Pandemien har slitt tungt på økonomien til både privatpersoner og mange bedrifter. – Jeg ber deg vurdere om jobben din er sikker, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.

– Snakk åpent med arbeidsgiver og vurder å finne deg en jobb i en annen bransje dersom det er fare for at du kan miste jobben.

Han gir det samme rådet til den som allerede er permittert.

– Ikke vent. Vær proaktiv og prøv å finne deg en annen jobb dersom sjansene er små for at du kan få jobben tilbake.

Nøkkelord

ANNONSE