ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Joint Battery Initiative:

Både Stjørdal og Malvik vil ha batterifabrikk

Spent: Stjørdal kommune er en av mange som håper å få den enorme batterifabrikken på hjemmebane. På bildet: ordfører Ivar Vigdenes. Foto: Anne Gundersen

2000 arbeidsplasser innen grønn teknologi venter kommunen som går av med seieren i kampen om å være best egnet for gigantprosjektet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Teknologiselskapet Panasonic, energiselskapet Equinor og industrikonsernet Hydro har inngått en intensjonsavtale om å danne et strategisk partnersamarbeid for å undersøke mulighetene for å etablere en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet.

Fram til sommeren 2021 skal selskapene samarbeide om å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa, og modne prosjektbegrunnelsen for en grønn batterivirksomhet som skal ligge i Norge.

Ved midnatt natt til fredag går fristen for å søke om å få oppdraget med å lokalisere fabrikken ut og kommuner over hele landet har kastet seg inn i kampen om prestisjen og de 2000 arbeidsplassene prosjektet vil føre med seg. Blant disse er Stjørdal kommune.

Partnerne etterspør en mulighet til å på sikt bygge ut et areal på 1000 dekar (da).

– I Stjørdal mener vi å ha et meget godt alternativ, sier ordfører Ivar Vigdenes.

– Vi har valgt området på Frigården og der har vi allerede 400 da ferdig regulert tomt. I praksis har vi ytterligere 600 da som er så godt som ferdig regulert og også en utvidelsesmulighet for ytterligere 1000 da, sier ordføreren.

Kjøle og prosessvann er viktig for produksjonen av batteriene.

– Dette er allerede på plass og i tillegg er infrastruktur for nett og strøm tilgjengelig.

Han legger til at Frigården ligger 10 minutter fra flyplassen og at området har de største antallet arbeidstakere i pendleavstand fra anlegget i Midt-Norge.

– Jeg mener bestemt at vi svarer ut alle krav som etterspørres i spesifikasjonen.

Miljøparadokset

Vigdenes understreker ytterligere at et slikt prosjekt er helt i tråd med kommunens ambisjon om å være en foregangskommune innen miljø og klima.

– Her forenes verdiskaping og sysselsetting ved å legge grunnlaget for framtidens nye og grønne Norge.

Han mener det faktum at fabrikken ville blitt lagt like ved Hell Smart Mobility og tilknyttet forskningen som foregår der, også er en klar fordel.

– Dette handler mye om utforskningen av framtiden innen transportbransjen, og om å være med å legge grunnlaget for et nytt og grønnere Norge.

Selv om de første 1000 da er regulerte til denne type formål, kan det oppstå utfordringer om landskapet rundt må reguleres. Dette skyldes blant annet store myrområder, som i seg selv er viktige å bevare i et miljøperspektiv.

– Det er dessverre ikke mulig å finne arealer i denne størrelsesorden uten at det går på bekostning av noe, innrømmer Vigdenes.

– Utover det vil jeg si at nettopp dette området framstår som lite konfliktfylt. Disse hensynene er allerede adressert i de regulerte områdene.

Finalerunder

I første omgang vil mellom 10 og 15 søkere bli valgt ut. Innen juni står tre finalister igjen.

– For det første er dette prosjektet er så stort at det ikke var en selvfølge at det i det hele tatt ble lagt til Norge, mener Vigdenes.

– Derfor er det slik at om vi det hele tatt får lagt dette til regionen, så er det i seg selv fantastisk. Og om våre ambisjoner ikke når fram, vil vi naturligvis støtte de aktørene som går av med seieren. Det vil være synergieffekter for alle i dette.

Sveberg i Malvik

Også Malvik er blant kommunene som har kastet seg inn i kampen om den ettertraktede ervervelsen.

– Vi har funnet et område på Sveberg som vi mener møter kravene i prosjektet, sier ordfører Trond Hoseth.

– Det er et område som ligger i skogen og som styrer unna både dyrkamark og friluftsinteresser. Han sier videre at området kan utvides til 1000 da, slik det kreves.

– I første omgang skisseres det et behov for 400 da og det har vi.

Dette arealet er imidlertid ikke regulert til industriformål.

– I arealplanen har vi 230 da som er satt av til formålet. Det resterende området er ikke en del av hensynssonene som gjelder landbruk og friluftsliv, så der er det ingen konflikt.

Når det gjelder vanntilførselen så er kommunen i ferd med å sikre dette.

– Uten at vi har gått i detalj på alle nivå her, så mener vi at dette er løsbart. Det er mye vann i området og det er ikke gitt at kjølevann må være av drikkekvalitet.

Voldsom betydning

De 2000 arbeidsplassene ville ha gjort fabrikken til kommunens desidert største arbeidsplass.

– Men vi hadde ikke klart å dekke opp dette behovet for arbeidskraft, så hele Trondheimsregionen ville ha nytt godt av dette. I tillegg kommer synergieffektene, som også ville ha vært et viktig tilskudd til hele regionen, mener Trond Hoseth.

Nøkkelord

ANNONSE