ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Går av som fylkesdirektør:

– Ingen dag har vært lik

Blir pensjonist: Fylkesdirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum har bestemt seg for å gå av med pensjon, etter 38 år i etaten. Foto: NAV Trøndelag

Bente Wold Wigum går av som fylkesdirektør i NAV Trøndelag, etter 38 års tjeneste i etaten.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 18.01.2021 kl 13:43

ANNONSE
Annonse

Wigum, som fyller 65 år i mars, startet sin etatskarriere ved Arbeidskontoret i Trondheim i 1982. Hun ble etter hvert avdelingsleder, jobbet fra 1995 i Arbeidsdirektoratet med kompetanseutvikling, og ble i 2002 fylkesarbeidssjef i Sør-Trøndelag. Wigum har siden oppstarten av NAV i 2006 hatt stillingen som fylkesdirektør, først i NAV Sør-Trøndelag og fra 2018 som fylkesdirektør i det sammenslåtte NAV Trøndelag.

– Jeg slutter i en jobb jeg synes har vært svært givende, viktig og interessant. Ingen dag har vært lik og jeg har gjennom arbeidet fått lært mye om Trøndelag og landet vårt. Jeg har lært mange flotte mennesker å kjenne, og har hatt en svært engasjert og dedikert medarbeider- og ledergruppe. Jeg er stolt av jobben vi har fått til, sier hun.

Wigum blir formelt pensjonist 1. september, men vil ha sin siste arbeidsdag før sommeren.

– Fram til da vil jeg ha full oppmerksomhet på å løse de mange viktige oppgavene NAV står i. Vi har en arbeidsmarkedskrise vi aldri før har sett maken til, og for at flest mulig skal komme seg tilbake i jobb, er det helt vesentlig at vi i NAV bruker vår kompetanse og virkemidler på riktig måte, sier Wigum.

Takker for stor innsats

Arbeids- og velferdsdirektoratet takker Wigum for stor innsats gjennom mange år.

– Når Bente nå har bestemt seg for å bli pensjonist, mister vi en av våre aller mest erfarne og dyktige ledere i NAV. Heldigvis er det ennå noen måneder til hun går av, men la meg også benytte denne anledningen til å takke henne for den store innsatsen hun har nedlagt i å utvikle og drifte NAV gjennom mange år, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Stillingen som fylkesdirektør i NAV Trøndelag vil bli utlyst på vanlig måte.

Nøkkelord

ANNONSE