ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ambulansedebatten i Meråker:

– Nå er vi i dialog

Lettet: Formannskapsrepresentant i Meråker, Kari Anita Furunes (SP) er glad for at Tore Åm viste forståelse for situasjonen rundt omleggingen av ambulansetjenesten i kommunen. – Men det er enda en vei å gå før vi kan være trygge på at tjenesten ikke svekkes, mener hun. Foto: Anette Fossmo

Kari Anita Furunes (SP) mener at møtet i formannskapet, der direktør for Helse Nord-Trøndelag var tilstede, var konstruktivt.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 17.01.2021 kl 13:33

ANNONSE
Annonse

Ambulansedebatten raser i Meråker, etter at det ble kjent at det er lagt planer for å legge om vaktstrukturen. Tanken er å la ansatte som bor mindre enn 10 minutter fra basen ha hjemmevakt i stedet for basevakt om natta, noe som vil medføre lengre responstid for akuttoppdrag nattestid i kommunen.

Torsdag var direktør for Helse-Nord Trøndelag, Tor Åm, tilstede i formannskapsmøtet i Meråker, for å høre hva politikere og administrasjon hadde å si. Formannskapsrepresentant, Kari Anita Furunes (SP), syntes møtet var konstruktivt.

– Det er veldig bra at det nå er direkte dialog mellom Åm og Meråker kommune.

Hun forteller at det var en ydmyk direktør som forklarte helseforetakets ståsted.

– Han gjorde det klart at han ønsker å ha en dialog framover, og jeg tror det gjorde inntrykk på ham å høre innspillene fra oss. Jeg føler at vi ble hørt og at de store protestene vi har sett har nådd fram.

Furunes sier at kommunen er tydelige på at forslaget om omlegging er uaktuelt.

– Åm var klar på at dette bare var et forslag som ikke er ferdig vurdert. Denne saken må varsles inn til styret for behandling, men aller først må det gjøres en analyse der man ser på de faktiske forholdene i Meråker. Det er enda ikke gjort.

Vil øke resursene

Senterpartiet begynte å jobbe med å få en ambulanse nummer to til bygda i 2014.

– Dette har vi nå gjort nok et et innspill på, fordi vi mener at beredskapen i Meråker - og ellers sør i den nordlige delen av Trøndelag - er for svak.

Hun viser til det som skjer nå på Stjørdal, hvor 18 av 20 ambulansepersonell ble karantenesatt før helga.

– Det viser at vi må ha en ambulanseflåte som kan styres, dette står i fare nå. Meråker er en avstikker fem mil oppe i dalen som også jobber inn mot Sverige. Når vi får hendelser som det som skjer i Stjørdal, så svekker det vår tjeneste. For å unngå den svekkelsen, må vi ha inn flere biler.

Må ha kunnskapsgrunnlag

Måten utrykkingene registreres på gjør at det er vanskelig å få det rette kunneskaprgrunnlaget for å ta denne vurderingen, mener Furunes.

Tidligere har man målt responsstiden på 90 % av alle utrykninger. Det som skjer nå er at man skal måle gjennomsnittlig responstid på alle utrykkinger. Den statistikken dette gir, vil ikke kunne gi kunnskapen man trenger for å kunne se på gjennomsnittlig utrykking på natt, da akutte tilfeller nattestid ikke er hyppige.

– Det er her det blir kritisk med hjemmevakt i motsetning til basevakt. I de tilfellene der man må rykke ut akutt nattestid, teller hvert minutt.

Hun sier at de vet at det utføres flere akutte oppdrag enn det som framkommer av materialet ved den nye målemetoden.

– Nå vet vi at det skal gjøres et grundig arbeid for å få de reelle tallene på bordet.

Lettet

Kari Anita Furunes er lettet over å høre at det nye forslaget ikke skal bankes gjennom.

– Vi fikk beskjed fra direktør for prehospital klinikk, Øystein Sende, om at det ikke var noen vei utenom, omleggingen skulle gjennomføres og at det nye systemet skulle tre i kraft 1. mars. Nå vet vi at det ikke stemmer. I følge ÅM skal det gjennomføres analyser før dette i det hele tatt kan vurderes. Det er betryggende, mener hun.

Hør intervjuet med Kari Anita Furunes i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE