Annonse
Nea Radio

0,3 % økning fra 2019:

Malvik har 64,4 prosent heltidsansatte

Ordfører Trond Hoseth og organisasjonssjef Jens Berget i Malvik kommune. Foto: Skjermdump

Økningen er beskjeden, med Malvik kommune har fortsatt høye mål når det gjelder antall heltidsansatte.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Malvik kommune har lenge jobbet for å øke antall heltidsansatte og med det kvalitet i de kommunale tjenestene.

– Tallen viser en økning på 0,3 prosent, sammenlignet med tallene fra utgangen av 2019. Dette tallet kunne vi naturligvis ønsket oss var større sier organisasjonssjef i Malvik kommune, Jens Berget.

Han mener at prosentandelen heltidsansatte nå er så høy i kommunen at det blir mer utfordrende å øke den ytterligere.

– Men som nevnt vi har kommet til et punkt der vi må legge alle virkemidler i potten for å få større uttelling. Vi jobber hardt med dette og er blant annet med i ulike fora der vi deler erfaringer og prøver å utvikle strategien.

Kommunen har kommet langt med å ha det fokuset som trengs for å utvikle denne arbeidsgiverpolitikken, hevder Berget og mener at fokuset er større i Malvik enn hos mange andre kommuner.

– Vi stiller oss også disponible for forskning og er med i arbeidet som kartlegger hvordan vi kan få om å få større uttelling for arbeidet med denne problematikken.

Ordfører Trond Hoseth sier at det er betryggende å høre at arbeidet fortsetter, på tross av pandemien.

– Det kan være utfordrende å ha fokus på dette i tillegg til alt som skjer som følge av koronaviruset. Dette skal imidlertid ikke være en hvilepute og slik jeg opplever satsningen så ser jeg at det satses, sier Hoseth.

Nøkkelord