ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kulturminnefondet

Bekymret for utviklingen i Selbu og Tydal

Foto: Kulturminnefondet

Oppussing til milliarder, men ikke alle kommuner er like flinke.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Siden oppstarten i 2003 har Kulturminnefondet tildelt 1 milliard kroner til restaurering av kulturminner. Det har ført til en samlet innsats på 3,5 milliarder kroner til bevaringsarbeid. I tillegg kommer verdien av at kulturminnene på ny får aktiv bruk. Dette fordelt på over 6.000 ulike prosjekter.

– Kulturminnefondet støtter prosjekter over hele landet og bidrar på den måten til nytt liv i det som ofte er forfalne kulturminner, forteller styreleder Tine Sundtoft. Hun viser til at Kulturminnefondets tilskudd på 1 milliard har ført til 3,5 milliarder kroner i samlet innsats på kulturminner – noe som har skapt aktivitet i hele Norge.

En analyse fra Menon Economics viser at tilskudd fra Kulturminnefondet utløser stor privat innsats og tilskudd fra andre. Ifølge analysen fører én krone i tilskudd fra Kulturminnefondet til at det brukes 3,50 kroner på bevaringsarbeidet:

– Vår erfaring viser at det ofte er mulig å finne gode løsninger for oppgradering av eksisterende kulturminner, slik at de dekker behovet til gamle og nye brukere inn i framtiden, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

6.147 ulike prosjekter

Totalen tildelte midler fra 2003 til 2020 er 1.004.063.112 kroner til 6.147 prosjekter. Totalt har Kulturminnefondet i denne perioden mottatt 13.863 søknader med et samlet søknadsbeløp på 3.751.310.578 kroner.

Tilskuddene til prosjekt i Trøndelag denne perioden er på til sammen 100.446.900 kroner fordelt på 638 prosjekter.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere og frivillige organisasjoner som eier verneverdige kulturminner.

Midler til prosjekter i Nea Radios nedslagsfelt:

Holtålen 925.900 kroner til 12 prosjekter

Røros 9.333.500 kroner til 85 prosjekter

Selbu 566.500 kroner til 6 prosjekter

Tydal 195.000 kroner til et prosjekt

Stjørdal 1.714.500 kroner til 9 prosjekter

Malvik 3.001.500 kroner til 14 prosjekter

Ikke alle er like flinke

– Vi er mest bekymret for utviklingen i Selbu og Tydal som har hatt få søknader og liten uttelling sett i forhold til den bestand av viktige kulturminner som finnes i disse kommunene, sier Simen Bjørgen og trekker frem Solheim pensjonat på Røros som et godt eksempel på ett prosjekt som har fått støtte.

– Dette er et godt eksempel på «vern gjennom aktiv bruk».

Nøkkelord

ANNONSE