ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gauldalsløypa:

– Liten sjanse for åpning i jula

Snømangel gjør at åpning av snøskutertraséen mellom Ålen og Tydal, lar vente på seg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 27.12.2020 kl 00:12

ANNONSE
Annonse

17. desember vedtok kommunestyret i Holtålen enstemmig at Gauldalsløypa kan holdes åpen i tidsrommet 1. desember til 25. april. Det skal i samråd med reindriftsnæringa lages rutiner for gjennomføring av nødvendig stenging av løypenettet.

Dette betyr i praksis at løypa kan åpnes i dag - om det hadde vært forhold til det.

– Vi venter på snø, sier leder i Holtålen Snøscooterklubb Hans Jørgen Holden. Han har selv saumfart deler av traséen i dag, 3. juledag, og konstaterer at det ennå ikke er forhold som gjør det sikkert nok å åpne løypa.

Han sier værmeldingene fremover ikke ser ut til å være av det positive slaget for den som venter på snøfall.

Nabokommunen i øst har ikke åpnet

Heller ikke Tydal har åpnet sine løyper for sesongen, og Holden sier han ser for seg at traséene i de to kommunene kan åpne nogenlunde samtidig. Han vil ta kontakt med nabokommunen for å se om dette kan la seg gjøre.

Bredere løyper

Forberedelsene til sesongen ble startet allerede tidlig i høst, med rydding av traséen fra Flya og opp mot Rensjøen. Her er løypa gjort bredere ved at småskog og kratt er fjernet.

– Dette ble gjort uavhengig av om kommunestyret ville si ja eller nei til Gauldalsløypa, sier Holden.

Han melder om stort engasjement for løypa og mange henvendelser rundt åpning. Også dialogen mellom Holtålen Turforening og skuterklubben er svært god.

Hans Jørgen Holden sier at man satser på å åpne så fort forholdene tillater det, men at det også gjenstår en del formelle ting, som betalingssystemer og kontrollopplegg, som også må være i orden før snora klippes.

Nøkkelord

ANNONSE