ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se direkte fra kl 09:00

Kommunestyremøte fra Selbu

Vi overfører kommunestyremøtet direkte her.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sakliste for dagens møte

PS 79/20 Referatsaker

RS 30/20 Møteplan for Selbu kommune 2021

RS 31/20 Endring av navn på utvalg - Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur

RS 32/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.20

RS 33/20 Samlet budsjett Værnesregionen 2021

PS 80/20 Gebyrregulativ 2021 - Plan, Areal og Teknikk

PS 81/20 Innherred Renovasjon IKS - Renovasjonsgebyr - Slampriser 2021

PS 82/20 Betalingssatser Helse og omsorg 2021

PS 83/20 Betalingssatser Bygg og eiendom 2021

PS 84/20 Betalingssatser sektor oppvekst 2021 - Barnehage, SFO og kulturskolen

PS 85/20 Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 budsjett 2021 - 2.gangsbehandling

PS 86/20 Budsjettjustering desember 2020

PS 87/20 Forpliktende plan - privatisering av kommunale veger

PS 88/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

PS 89/20 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024

PS 90/20 Godkjenning av kommunal egenandel - Lagerbygg Selbu IL

PS 91/20 Retningslinjer for bruksendring av hytter til bolig i Selbu kommune - ny behandling

PS 92/20 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd

PS 93/20 Selbu Næringsselskap KF - Søknad om tilskudd

PS 94/20 Selbu Næringsselskap KF - låneopptak i KLP til finansiering av ferdigstilling av byggetrinn 2 for SIFA

PS 95/20 Selbu Næringsselskap KF - Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

PS 96/20 Romprogram og skisseprosjekt Nestatunet

PS 97/20 Nedleggelse av Øvre Støttjønna som vannkilde

PS 98/20 Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023

PS 99/20 Botn - Dyrdalslia boligfelt, finansiering byggetrinn 2

ANNONSE