ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Vold i nære relasjoner:

Målet er å øke bevissteheten

Vold: Trygghetsuka handlet om å skape bevissthet rundt vold i nære relasjoner. På bildet: leder for krisesenteret i Nord-Trøndelag, Inger Lise Svendgård. Foto: Anne Gundersen

I forrige uke arrangerte kommunene i Værnesregionen Trygghetsuka, der målet var å få større fokus på vold i nære relasjoner.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 03.12.2020 kl 19:37

ANNONSE
Annonse

– Det er store mørketall der ute, sier leder for Nord-Trøndelag krisesenter, Inger Lise Svendgård.

– Faktisk er det mange som vegrer seg for å innse at de er offer for psykisk og/eller fysisk vold.

Prosjektet Trygghetsuka kom istand fordi barnevernstjenesten i Værnesregionen har hatt et samarbeid om voldsproblematikken. I tillegg har tilsvarende opplegg blitt arrangert med hell andre steder.

– Vi vet at en av tre kvinner blir utsatt for vold i løpet av livet. I tillegg er det store mørketall når det gjelder psykisk, og mindre alvorlig fysisk vold mot menn. Dette er også et viktig tema for oss. Denne uka har vi derfor jobbet med å spre informasjon, og for at terskelen for å ta kontakt skal bli så lav som mulig, sier Inger Lise Svendgård.

Kriminalitet

Gjennom hele uka ble det jobbet på både regionalt og kommunalt nivå med problematikken rundt vold i nære relasjoner. Kari Christensen jobber som SLT-koordinator i Stjørdal kommune og jobben hennes handler i all hovedsak om å forebygge kriminalitet.

– Vi fikk en handlingsplan 2015 som rettet seg mot barn unge. Nå har vi fått en ny handlingsplan, og den retter seg mot mennesker fra 0 til 100 år, forklarer hun.

– Det vi jobber med nå er å få folk til å melde fra, enten de er utsatt for denne type handlinger selv, men like mye når det gjelder ting de ser og hører.

Hun mener det viktig at vi tar det ansvaret som medmennesker.

– Dette er kriminalitet i likhet med alle andre former for kriminalitet og det må taes på største alvor.

Hun forteller at det er mye å gjøre barnevernet i Værnesregionen nå.

– Det er mange akutte saker og noen av disse gjelder alvorlig vold. I likhet med veldig mye vold i nære relasjoner, vet vi at det også her er store mørketall.

Kvier seg

Christensen bekrefter at mange kvier seg for å varsle, dersom de vet om forhold der mennesker lider under voldelige handlinger.

– Det er forståelig. Men du har rett til å være anonym. Det oppfordres sterkt til at du velger å stå fram med fullt navn, for det gjør behandlingen av saken lettere. Men dersom valget står mellom å være anonym og å ikke varsle i det hele tatt, så skal du varsle anonymt. Men spør deg selv likevel; Hva er det viktigste? At den personen det gjelder får hjelp, eller at du får være anonym.

Vil ha nullterskel

Veronika Moan Myran er leder for NOK Trøndelag, et senter der både ofre for seksuelle overgrep og deres pårørende kan få hjelp.

– I tillegg driver vi mye med informasjonsarbeid, blant annet med undervisning i skoler og barnehager for å øke ansattes bevissthet og kunnskap rundt dette vanskelige temaet, sier Moan Myran.

Denne uka har de vært mye ute i distriktet for å spre informasjon.

– Vi tror absolutt at vi har klart å skape mer oppmerksomhet rundt temaet seksuelt misbruk i løpet av Trygghetsuka. Hun mener at mye av arbeidet krever å fjerne tabu og følelser av skam, mange som har opplevd seksuelle overgrep sliter med.

– Det skal ikke være noen som helst terskel for å ta kontakt med NOK Trøndelag. Det er ingen forhåndskrav for å få hjelp hos oss, sier hun.

Kari Christensen legger til at vi må være klar over at vi etter loven har avvergingsplikt. Det vi snakker om her er alvorlig kriminalitet. Det er faktisk en straffbar handling å ikke varsle fra om du vet at det foregår kriminalitet.

Planen er at Trygghetsuka skal arrangeres hvert år i uke 48.

Hør intervjuene med Inger Lise Svendgård, Kari Christensen og Veronika Moan Myran i avspillerne under:

Nøkkelord

ANNONSE