ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stjørdal:

Åpner heldøgns omsorgsplasser for besøk

Åpner for besøk: Fra i morgen, fredag, åpnes dørene igjen for hos omsorgsinstitusjonene i Stjørdal kommune, melder kommuneadministrasjonen i en pressemelding. Foto: Runar Kjøsen/Arkiv

Fredag åpnes det for å ta imot besøk etter nesten tre uker med låste dører, skriver Stjørdal kommune i en pressemelding.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

De stengte dørene har vært et viktig virkemiddel for å hindre at smitten har kommet inn i disse boligene. Tusen takk for forståelsen fra både pårørende og brukere.

Når vi åpner opp for besøk, må det skje i kontrollerte former. Dette for fortsatt å sikre god beskyttelse til alle som bor i heldøgns omsorgsboliger i kommunen.

Etat omsorg er nå i «gul beredskap». Dette gjør at vi kan åpne, men da med disse reglene for besøk;

Gul beredskap:

• Generelle smittevernregler med avstand og håndhygiene kreves av alle til

stede

• Ytterdører skal holdes låst hele døgnet for å forhindre at personer kommer

seg inn på bygget uten besøkskontroll

• Alle besøk skal avtales

o Besøk skal være avtalt med avdelingen på forhånd.

▪ Avdelingen/boligen vil da ha oversikt over antall opp mot

kapasitet.

• Det skal føres besøkskontroll for å unngå at smitte bringes inn på

avdelingen/boligen

o ALLE som skal på besøk skal intervjues og følges til rommet møtet skal

foregå

o Hver avdeling/kohort fører logg på inn og ut med kontakt

informasjon. Besøkslistene bruker vi ved eventuell smittesporing.

Listene blir oppbevart i 30 dager og deretter makulert.

• Besøkende får utdelt munnbind som de tar på seg når de går inn i HDO bolig.

• Alle kontaktflater skal rengjøres etter hvert besøk

• Pasienter/beboere kan dra på hjemmebesøk, men vi stiller visse vilkår:

o Det skal tas hensyn til individuelle behov

o Hjembesøk risikovurderes

o En pårørende må kunne overta ansvar for gjennomføringen i

samarbeid med avdelingen, inkl. rutinene for besøkskontroll

også i hjemmet.

• Ved pasienter/beboeres mottak av post og gaver o.l. bør gjenstander spritvaskes eller eventuelt legges unna i tre dager på eget rom. Personalet bør utføre utpakking med hansker på oppbevaringsrommet.

Jeg takker for forståelsen for dette og håper så mange som mulig får mulighet til å treffe sine kjære igjen de neste dagene.

Med hilsen
Hans Frederik Selvaag
Etatsjef omsorg

Nøkkelord

ANNONSE