ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Malvik SP:

– Fine, flotte ord, kan dessverre bli intetsigende

Interpellasjon: Kommunestyremedlem i Malvik, Ketil Sivertsen (Sp) mener det er viktig å ta vare på Malviks identitet og historie gjennom navnevalg. Foto: Anne Gundersen

Selv om man i idylliske Malvik kan se både strender, marinaer og parker fra våre terrasser i solsiden, ser jeg meg nødt til å fremme denne interpellasjonen, skriver Senterpartiet i Malviks Ketil Sivertsen i en interpellasjon.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Malvik er en kommune i utvikling med utbygging av nye boligområder, næringsområder og sentrumsutvikling i begge tettstedene våre, Hommelvik og Vikhammer.

Selv om utbyggingene har store kvaliteter i seg selv, ser jeg at det er blitt veldig populært å sminke prosjektene sine med meglernavn som idyll, terrasse, panorama, strand osv.

Fine, flotte ord, men dessverre er de også intetsigende, generelle og til tider direkte misvisende.

Dessverre har disse en lei tendens til å sette seg på folkemunne etter intensiv markedsføring, dette på bekostning av de mer riktige navnene som allerede finnes på områdene.

I tiden fremover vil det settes i gang mange større byggeprosjekter i Malvik og jeg tror det er viktig for å ta vare på historiske navn og Malviks identitet at kommunen nå må ta en mer aktiv rolle i navnsetting av grender, bydeler, boligfelt o.l. i tillegg til gatenavn og plasser.

Dette finnes det lovhjemmel til i både matrikkelloven og stedsnavnloven.

Navnsettingen bør skje så tidlig i prosessene som mulig slik at man slipper å måtte konkurrere med «scenenavnet» til prosjektene.

Deler ordfører mitt syn på viktigheten av å ta vare på historien og identiteten til nærområdene i Malvik og at kommunen må ta en aktiv rolle i dette?

Så vidt meg bekjent har det tidligere vært et utvalg som har uttalt seg ved navnsetting av gater o.l.

og det vil være naturlig å ta utgangspunkt i dette for å sørge for god navnsetting i Malvik.

Forslag til vedtak:

Malvik Kommune skal aktivt bruke sin myndighet etter matrikkelforskriften og stadnamnlova til å sette navn på tettsteder, grender, bydeler, boligfelt, anlegg o.l. i tillegg til adressenavn.

Rådmannen fremmer sak for politisk behandling med forslag til gjennomføring i.l.a. første halvår 2021.

Med vennlig hilsen

Ketil Sivertsen

Leder, Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Malvik Kommune.

Gruppeleder, Senterpartiet i Malvik.

ANNONSE