ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros:

Årets kulturkommune 2020

Foto: Per Magne Moan

Rangert øverst for niende gang.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Norsk kulturindeks for 2020 er klar med ny kommunestruktur. Antall kommuner er nå redusert fra 422 til 356, noe som også påvirker kulturindeksen.

Til tross for dette rangeres likevel Røros, for niende gang, helt øverst på indeksen.

Telemarkforskning

Helt siden 2012 har Røros kommune blitt rangert helt øverst av alle landets kommuner på Telemarkforsknings målinger.

Kulturindeksen er et slags “temperaturmål” på norsk kulturliv. Her måles kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner.

For eksempel måles antall kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen, kinoforestillinger og besøkende, antall bibliotekbesøkende og -lånere, antall registrerte korsangere og mere til. Tallene for årets indeks er fra 2019.

Nummer tre i landet på tildelinger

Kulturindeksen måles i flere kategorier. Røros skiller seg ut ved at de ikke rangeres som nummer en på noen av kategoriene, men gjennomgående skårer høyt på alle.

Den kategorien Røros skårer høyest på er “tildelinger”. Dette måles fordi støtte til kunst og kultur forteller om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte. Det som er målt er tildelinger fra tre utvalgte støtteordninger: Frifond, tildelinger fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, samt tildelinger fra Norsk kulturråd til stedbunden aktivitet.

De andre kategoriene som måles, er: kunstnere, kulturarbeidere, museum, Den kulturelle skolesekken, kulturskole, konserter, scenekunst, kino, bibliotek og frivillighet.

Nøkkelord

ANNONSE