ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Selbu søker deg som vil bli aktivitetsvenn

Karin Galaaen, Karin Brattgjerd Langseth, Brit Sissel Lien og Anne Carlsen er alle med i arbeidsgruppen som jobber opp mott aktivitetskurset. Foto: Ola Bjerken

16. november skal det holdes aktivitetsvenn kurs i kommunestyresalen i Selbu.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

En aktivitetsvenn i dette tilfellet er en frivillig person som deltar på kurset, får kunnskap om demens og blir aktivitetsvenn for en person som er diagnostisert med demens.

– Vi kommer til å linke en aktivitetsvenn opp mot en person med samme interesser, som har en demensdiagnose eller en utfordring med hukommelsen. Det kan være at de drar ut på sosiale aktiviteter, sitter å strikke sammen, spille bingo eller gå en tur. Aktiviteten trenger ikke å være så stor, men det skal være en sosial setting mellom to personer som er trygge på hverandre, sier Brit Sissel Lien i hukommelsesteamet.

Selbu har mange frivillige

– Det er veldig mange frivillige i Selbu. Vi har pensjonistforeningen og sanitetsforeningen som har aktiviteter på eldrehjemmet hver dag gjennom hele uken. Ledsagere som blir med sykehuset, hvis noen skal inn til undersøkelse for eksempel. Vi har mange dyktige frivillige allerede i Selbu og jeg er sikker på at mange av dem har vært oppe i situasjoner der de kanskje følte de hadde mer kunnskap om dette. Så hvis de ønsker å fortsette med den frivilligjobben de allerede gjør, så kan de bruke dette kurset til å få mer kompetanse, forteller Karin Galaaen i Selbu frivilligsentral.

Demenskafe

En plass hvor pårørende kan treffes og snakke sammen.

– Kaféen vi har startet opp, har vi som plan å holde siste mandag i hver måned på frivilligsentralen. Der ønsker vi at pårørende til demente kan komme og treffe likesinnede, snakke med noen som skjønner hvordan det er å være pårørende. For alle som kommer dit skjønner hvordan det er å ha en hjemmeboende dement. Det kan være veldig krevende, sier Karin Brattgjerd Langseth i demensforeningen.

– Hvordan har oppmøte vært?

– Vi tenkte å starte med dette før koronaen slo til. Så vi har bare hatt en kafe og det var i forrige måned. Det var kjempepositivt, det kom flere enn hva vi hadde forventet og de som kom var svært positive til at de kunne møte andre som var i samme situasjon, forteller Langseth og legger til. Det er folk der som jobber med dette til daglig, vi i demensforeningen er der og Brit Sissel fra hukommelsesteamet er til stede. Det er veldig mye støtte i det at du kan treffe folk som skjønner hva du snakker om.

Stadig flere demente i Norge

– I dag så er det 77000 personer som har demens i Norge og mot 2040 så regner man med at antallet vi dobles. Det som er viktig er at dette rammer ikke bare eldre, men det rammer i alle aldre. Vi har veldig mange forskjellig tilbud og dette er et av dem. Aktivitetsvenn kan man være uavhengig av alder. Det er mange yngre som har glede av å bli aktivitetsvenn og ser verdien i det å kunne bli godt kjent. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom frivilligsentralen, kommunen og demensforeningen i regi av nasjonalforeningen for folkehelse. Det er som nasjonalforeningen sier. Det er en dobbel glede, det er glede for den som får en venn og glede for den som får være en venn, avslutter Anne Carlsen, rådgiver, sektor Helse og sosial i Selbu kommune

Hør intervjuet her:

Intervju med Karin Galaaen, Karin Brattgjerdet Langseth, Brit Sissel Lien og Anne Carlsen.

Nøkkelord

ANNONSE