ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kommunestyremøte i Selbu:

Spørsmål om habilitet og nedleggelsen av Øverbygda skole

Kommunestyremøte 19.oktober i Selbu Foto: Ola Bjerken

Det ble en av hovedsakene under kommunestyremøtet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 19.10.2020 kl 21:53

ANNONSE
Annonse

Det startet med habilitetsspørsmålet rundt Svein Ove Dyrdal og Alf Ronny Rotvold.

Som kjent så ble det gjort en feil under opptellingen på forrige kommunestyremøtet rund habiliteten til Svein Ove Dyrdal. Det ble lagt til grunn at Dyrdal ble inhabil med 14 mot 11 stemmer, men som redegjort for i utsendelse av korrigert protokoll var dette feil da det var 13 som stemte for at Dyrdal var habil. Vedtaket skulle ha blitt at Dyrdal er habil med 13 mot 12 stemmer.

Det ble videre gjort en feil iht selve behandlingen av habilitetsspørsmålene som ble reist i møtet for Svein Ove Dyrdal og Alf Ronny Rotvold. Det ble tatt en ny opptelling på kommunestyremøtet 19. oktober, hvor Svein Ove Dyrdal (AP) ble inhabil, mens Alf Ronny Rotvold (AP) ble habil.

Hull i utredningsrapporten

Alf Ronny Rotvold følte det var hull i utredningsrapporten om en eventuell nedleggelse av skolen.

– Det er godt å kunne komme opp på talerstolen i denne saken. Jeg satt som inhabil på sist kommunestyremøte, så det skal bli godt å kunne uttale seg, sa Alf Ronny Rotvold (AP)

– Det har kommet mye skryt i forholdt til utredningsrapporten, men jeg føler det er noen hull i rapporten. Situasjonen rundt Covid-19 er blitt nevnt en gang i rapporten. Trafikkbildet ved Bell, uteområdet rundt Bell under byggingen av ny ungdomsskole er heller ikke nevnt i rapporten. Til slutt savner jeg en oversikt over FDV kostnadene ved en nedleggelse. Skal skolen mørklegges eller vil den være tilgjengelig for folk i lokalsamfunnet. Som for eksempel det å kunne benytte seg gymsalen på kveldstid som i dag, avsluttet Rotvold sitt innlegg.

Geir Håvard Mebust, sjef i oppvekstsektoren. Gikk på talerstolen for å svare på spørsmålene fra Alf Ronny Rotvold.

– I forhold til covid-19, så er dette noe vi tar på alvor. Det største elevkullet vil bli på 38 elever og de vil få et rom med kapasitet til 60 elever. Når det gjelder trafikksikkerheten på Bell området, så vil elevene fra Øverbygda komme med buss, slik at for de så vil det ikke være noe problem. Når de kommer fram til skolen på Bell, så vil de sluses opp til skolen på gangvegen, sa Mebust

Tjenesteleder ved bygg og anlegg i Selbu, Marius Sørensen svarte på FDV kostnadene.

– Det er vanskelig å si noe om FDV kostandene akkurat nå. Kommunen har ikke noe plan for skolebygget, men jeg har fått noen tips allerede om eventuelle interessenter, sa Sørensen

Forslag om utsettelse

Geir Ove Lillebudal (SP) som på forrige kommunestyremøte kom med forslag om utsettelse av nedleggelsen. Kom nå med en moderert utgave.

– Foreldrene i Øverbygda innser at en nedleggelse av skolen er et faktum, men den kommer for tidlig. Jeg kommer med et moderert forslag av det jeg kom med på forrige kommunestyremøte. Nedleggelsen av Øverbygda skole utsettes til 2022/23 kostnadene imellom støttes av disposisjonsfondet, sa Lillebudal

Flere politikkere stilte seg bak forslaget til Lillebudal, men det falt med ni stemmer. Dermed ble formannskapets innstilling om nedleggelse stående.

ANNONSE