Annonse
Nea Radio

Pressemelding:

277 færre arbeidssøkere siste uke

277 færre arbeidssøkere siste uke i Trøndelag Foto: Marit Langseth

Den siste uken har det blitt 174 færre helt ledige og 103 færre delvis ledige i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

I uke 41 er til sammen 6 705 personer helt ledige i Trøndelag. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken, en nedgang fra 2,8 prosent forrige uke. 5 943 er delvis ledige (2,4 prosent) og 797 er arbeidssøkere i tiltak (0,3 prosent).


Av de helt ledige er 2 185 under 30 år, som gir en nedgang på 96 personer den siste uken. Aldersgruppen mellom 20-24 år har den høyeste andelen helt ledige (3,8 prosent, og har også aller høyest andel ledige blant menn (4,3 prosent). I tillegg er 1 458 under 30 år delvis ledige, 22 færre enn forrige uke.


Antallet permitterte har gått ned med 239 personer siden sist uke. Av de ledige er det nå 3 856 permitterte, hvorav 1 385 er helt permitterte og 2 464 delvis permitterte. Til sammen er 1,5 prosent av arbeidsstyrken permittert.


Det er flest helt ledige med yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport (906). Her har antallet holdt seg stabilt de siste ukene. Butikk- og salgsarbeid (777) og industriarbeid (760) har hatt nedgang i helt ledige sammenliknet med forrige uke, skriver NAV i en pressemelding.

Nøkkelord