ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Krever fokus på samværssabotasje:

– Et alvorlig folkehelseproblem

Samværssabotasje: Det at en av foreldrene hindrer den andre i å ha kontakt med barna er et utbredt og alvorlig folkehelseproblem, mener Rikard Spets i Malvik FrP. Foto: Anne Gundersen

Rikard Spets (FrP) framla en interpellasjon i kommunestyret i Malvik. Kommunen har nå erklært samværssabotasje et folkehelseproblem.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

46 000 barn i Norge, er av forskjellige grunner forhindret fra å ha samvær med en av foreldrene i løpet av en gjennomsnittsmåned. Samværssabotasje, eller det at en av foreldrene saboterer for barnets samvær med den andre, har vært langt framme på dagsordenen både hos politikere og i media i det siste.

Under forrige kommunestyremøte i Malvik, kom Rikard Spets fra Malvik FrP med en interpellasjon til ordføreren hvor han ba om at Malvik erklærer samværssabotasje for å være et folkehelseproblem. Dette ble vedtatt mot to stemmer fra SV og Rødt.

– All forskning viser at dette er svært alvorlig for barna, sier Rikard Spets.

– Det fører til svakere innsats på skolen og dårlige sosiale relasjoner både på kort og lang sikt. Forskning viser også at barn som ikke har jevnlig kontakt med begge foreldrene har kortere forventet levetid.

Spets sier videre at det også for forelderen kan få alvorlige konsekvenser å miste kontakten med sine barn.

– Depresjon og alkoholisme er noe en ofte ser i slike tilfeller. Det er også mye som tyder på at det er en sammenheng mellom samværssabotasje og selvmord, forklarer han. Spets understreker at det å sabotere for den andre forelderens rett til samvær med barn, ikke er kjønnsbestemt, men at det i de aller fleste tilfeller er far som får sitt samvær sabotert.

– Av en eller annen grunn er dette en praksis som har fått pågå uten at det får konsekvenser at rettslige pålegg pålegg blir brutt. Samværssabotasje ødelegger livene til både barn og voksne og jeg vil gå så langt som å kalle det overgrep. Jeg tror at dersom den av foreldrene som saboterer samværet var klar over konsekvensene av dette, så ville nok tallene vært langt lavere.

Samværssabotasje har fått mye oppmerksomhet de siste par ukene, både i media og fra politiske hold. En av dem som har tatt tak i saken er stortingsrepresentant André N. Skjelstad fra Trøndelag Venstre er en av disse. Mandag leverte han et skriftlig spørsmål til justisministeren, og dette lød som følger:

Hva vil justisministeren gjøre med: 1: tingrettsdommer i barnelovsaker som ikke blir etterlevd av den ene parten, slik at barns rett til omsorg fra begge sine foreldre blir krenket? 2: for å beskytte barn og foreldres rett til et familieliv i henhold til EMK artikkel 8, der dom om samvær ikke blir etterlevd av den ene parten? 3: at det ikke er konsekvenser av å ikke etterleve rettskraftige dommer etter barneloven? 4: hva det gjør med folks rettsoppfatning at det å ikke får konsekvenser at en rettskraftig dom ikke etterleves?

Spørsmålet ble videresendt til barne- og likestillingsminister Ropstad og svaret fra Ropstad er ikke klart enda.

Til Nea Radio sier André N. Skjelstad at også han mener at Samværssabotasje er et alvorlig folkehelseproblem.

– I tillegg kommer den rettslige praksisen. I dag er det slik at selv i tilfeller der det blir kunngjort dom i en samværssak, så har bostedsforelderen mulighet til å sabotere samværet uten at dette får rettslige konsekvenser. Dette ser jeg som svært alvorlig. Det at man ikke behøver å etterleve rettskraftige dommer, er ikke barnelovens intensjon. Det gjør noe med folks oppfatning av rettssystemet at rettskraftige dommer i praksis ikke har betydning.

Hør intervjuet med Spets og Skjelstad i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.