ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros:

Vedtok utviklingsplan for samisk språk og kultur

Saksordfører: Marianne Moseng Breigutu (SV) har ledet det politiske arbeidet med å utarbeide den nye utviklingsplanen. Foto: Marius Haugan Lillegjære

Røros kommune har nå en utviklingsplan for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur. Det ble klart etter kommunestyrets vedtak i møtet torsdag kveld.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 24.09.2020 kl 23:38

ANNONSE
Annonse

Formannskapet vedtok i desember 2019 at det skulle utarbeides en utviklingsplan for Røros kommune som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur. Mandatet ble tildelt utvalg for oppvekst. Utvalget har hatt åtte møter der man har drøftet form og innhold. I tillegg har saksbehandler, saksordfører, utvalgsleder og kommunedirektør hatt to planleggingsmøter. Det har også blitt gitt orientering og innspill til planen fra ulike virksomheter innenfor helse og omsorg, kultur, oppvekst, og eksterne samarbeidspartnere som Aajege, Rørosmuseet, Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. Utviklingsplanen består av hoveddel med tiltak som har varighet fra 2020 – 2029.

Planen skal revideres underveis i perioden. Planen ble ble lagt frem av et enstemmig utvalg.

Saksordfører Marianne Moseng Breigutu (SV) redegjorde for oppvekstutvalgets omfattende arbeid med den nye planen.

– Stolt

Hilde Marie Gabpie Danielsen (SV) kommenterte i møtet at denne planen er svært viktig, og er stolt av at kommunen nå får dette på plass. Hun påpekte at særlig for å ivareta det sørsamiske språket vil planen ha stor betydning.

– Manne garmeres! jeg er stolt! Stolt av at Røros kommune idag har lagt fram en slik utviklingsplan. Denne planen er viktig – svært viktig – for å kunne gi våre samiske barn og unge, og samiske innbyggere gode muligheter for å kunne blant annet bevare og utvikle sitt samiske språk, uttalte Gabpie Danielsen fra talerstolen.

Gudbrand Rognes (Sp) påpekte at det er prinsipielt viktig å ha oversikt over ressursbruken til enhver sak som legges frem.

– Særlig når kommunen hevder å mangle 15 millioner i neste års budsjett. Da bør hovedregelen være varsomhet med økt ressursbruk. Ved å kjenne økonomisk konsekvens av en sak kan en som folkevalgt lettere prioritere mellom gode og viktige formål, understreket Rognes.

Planen ble enstemmig vedtatt.

ANNONSE