ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ledighetstallene i Trøndelag fortsetter nedover

Foto: Marit Langseth

286 færre ledige enn forrige uke.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I uke 39 er det registrert 13 965 arbeidssøkere i Trøndelag, fordelt på 7 092 helt ledige, 6 080 delvis ledige og 793 arbeidssøkere på tiltak. Dette er 286 færre enn forrige uke.

Andelen helt ledige er på 2,8 prosent, mens andelen på tiltak er 0,3 prosent. Dette gir en bruttoledighet på 3,1 prosent.
Blant arbeidssøkerne er 22 prosent av de helt ledige og 46 prosent av de delvis ledige, permitterte.

Flere i tiltak

Det er størst reduksjon i antallet helt ledige med 184 færre personer, mens antallet delvis ledige er redusert med 142 personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 40 personer.

– At andelen i tiltak øker, er positivt i en tid med et krevende arbeidsmarked. Vi vil øke bruken av spesielt lønnstilskudd og kompetansehevende tiltak i tiden framover, slik at flere av dem som trenger det, får tilpasset hjelp til å komme seg i jobb, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Fordelt på yrkesbakgrunn er det størst reduksjon blant arbeidssøkere som ikke har noen, eller ikke har oppgitt yrkesbakgrunn. Her er det 55 færre helt ledige sammenlignet med forrige uke. Videre følger reiseliv og transport, med 33 færre ledige, og barne- og ungdomsarbeid med 26 færre ledige. Når det gjelder delvis ledige, er reduksjonen størst innenfor butikk- og salgsarbeid med 44 færre ledige, mens det innenfor industriarbeid og reiseliv og transport er henholdsvis 21 og 19 færre ledige.

– Usikkerhet i markedet

Siden forrige uke er det 437 personer som har meldt seg som arbeidssøkere hos NAV. Av disse har 111 valgt permittering som registreringsbegrunnelse, mens 109 har valgt «har mistet/kommer til å miste jobben» som registreringsbegrunnelse.

– Dette viser at det fremdeles er en del usikkerhet i markedet, spesielt i enkelte bransjer. Utviklingen videre avhenger av flere forhold både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som smittespredning og smittevernhensyn, og oljeprisutviklingen blant annet, sier Wigum.

Nøkkelord

ANNONSE