ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Utredning om sjøørret:

Et negativt resultat må få konsekvenser for E6

Konsekvenser: Dersom utredningen av hvordan en utfylling i Hell-stranda viser at dette påvirker sjøørreten negativt, må dette få konsekvenser for om det skal bygges en firefelts motorvei inn mot Stjørdal eller ikke, mener vannområdekoordinator i Stjørdal, Bjørn leder i fiskeutvalget i Stjørdal jeger- og fiskeforening, Morten Welde og Morten Harper i Stjørdal SV. Foto: Anne Gundersen

– Dersom forundersøkelsen viser at utfyllingen ved Hell-stranda er skadelig for sjøørreten, så må det få konsekvenser for utbyggingen av E6, mener Morten Harper i Stjørdal SV.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Hvorvidt det skal bygges en firefelts motorvei gjennom Malvik og Stjørdal, er et tema som opptar mange. I Stjørdal vedtok kommunestyret nylig at en slik vei skal bygges, men på den betingelse at det gjøres en forundersøkelse som sier noe om hvorvidt en utfylling ved Hell-stranda får konsekvenser for sjøørreten.

Hør intervjuet her:

Morten Harper i Stjørdal SV mener at den den hardt tiltrengte verdiskapningen ikke holder som grunnlag for å gjennomføre byggingen uten å ha utredet situasjonen for fisken.

– Dersom forundersøkelsen viser at utfyllingen ved Hell-stranda er skadelig for sjøørreten, så må det få konsekvenser for utbyggingen. Laks og ørret har gitt næringsgrunnlag i Stjørdalselva i tusenvis av år. Vi mener at vi må se forholdene i elva i perspektivet av de neste 1000 år.

– Vi vet at utløpet av Stjørdalselva er en viktig og sårbar naturtype som både dyr og planter trenger, sier Bjørn Borge Skei vannområdekoordinator i kommunen.

– Dette er det gjort rede for i eget notat fra vannområdekoordinator til Stjørdal kommune. Med vedtaket i kommunestyret må Nye Veier fremskaffe god kunnskap gjennom forundersøkelser knyttet til om villaks og sjøørret utnytter arealer der det nå er planlagt utfylling og ny E6. Hvis undersøkelsene viser at områdene kan være viktige for villaks og sjøørret, skal alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn i utløpet av Stjørdalselva eller tidligere elveutløp for å snu negativ utvikling for vannmiljøet.

I Malvik ser det nå ut for at kommunestyret ikke vil vedta Nye Veiers planer om firefelts motorvei gjennom kommunen og dermed kan hele prosjektet stagnere.

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.