ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Holtålen kommune kjøper eiendom i Ålen sentrum

Foto: Per Magne Moan

Bruker 450.000 fra kapitalfondet for å sikre seg "Snoen".

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I forbindelse med en diskusjon i formannskapet om Ålen sentrum, ble det bestemt at ordfører og kommunedirektør skulle ta kontakt med eieren av Snoen for å undersøke om eiendommen var til salgs.

Bakgrunnen for dette var at eiendommen slik den fremstår i dag ikke er spesielt presentabel, og at det burde være en kommunal oppgave å få bedret dette.

Ordfører tok kontakt med eier, og det ble avholdt et møte. Hun var positiv til salg, og det ble oppnådd enighet om en kjøpesum på kr 450.000.

Dette er i etterkant drøftet i Formannskapet, som har uttrykt positiv innstilling til en slik løsning og kjøpesum.

SNOEN: Ikke akkurat innflytningsklart. Foto: Per Magne Moan

Eiendommen er på 12,8 dekar, 6,2 dekar dyrket mark, 3,3 dekar skog, 1,7 dekar annet areal og 1,6 dekar tomt. Det står i dag 3-4 bygninger av lav teknisk standard på eiendommen.

I tillegg fester kommunen pumpestasjon for kloakk på eiendommen.

Kommunen eier fra før tilgrensende eiendom, der FIAS tidligere holdt til.

Eiendommen er regulert til boligformål og offentlig friluftsformål.

Tirsdag kommer saken opp til behandling i formannskapet og kommunedirektøren skriver i sin innstilling at det er en bra løsning om kommunen skaffer seg kontroll over eiendommen Snoen midt i Ålen sentrum.

Kjøpesummen fremstår også som rimelig. Kommunen vil måtte påregne kostnader i fremtiden til å oppgradere området slik at det fremstår slik det er regulert til, herunder vurdere riving av hele eller deler av bygningsmassen.

Nøkkelord

ANNONSE