ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros, Holtålen, Selbu og Malvik får spillemidler:

162 millioner til trønderske anlegg

Spillemidler: Øra sentralidrettsanlegg i Røros får kr 365 000,- til lys og kunstgress. Foto: Per Magne Moan/Arkiv

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag 162 millioner kroner til 153 frilufts- og idrettsanlegg i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.05.2020 kl 18:30

ANNONSE
Annonse

Som følge av koronapandemien har hovedutvalg for kultur og kulturdepartementet valgt å prioritere frivillige lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt sine anleggsprosjekter i år. Formålet er å bidra til at lag og foreninger kan betale løpende kostnader knyttet til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

- Vi tar frivillighetens utfordringer under koronakrisen på alvor, og deler ut hele årets pott for spillemidler til lagseide idrettsanlegg, sier May Britt Lagesen, leder for hovedutvalg kultur.

Årets tildeling av spillemidler omfatter tilskudd til idrettshaller, skyteanlegg, kunstgressbaner, klubbhus og lager, ski- og alpinanlegg, orienteringskart, anlegg innen motorsport, friidrett og ridning. Det er også i år en betydelig tildeling til friluftslivsanlegg.

Malvik, Selbu, Røros og Holtålen får dette:

Selbu:
Høgda Svendal Nærmiljøanlegg Kr 101 000,-
Holtålen:
Holtålen motorcrossanlegg Kr 585 000,-
Røros:
Øra sentralidrettsanlegg Kr 365 000,-
Langegga Kr 700 000,-
Glåmos samfunnshus Kr 396 000,-
Malvik:
Jervskogen Kr 101 000,-
Malvikmarka Kr 96 000,-
Venna Kr 135 000,-
Viksletta Kr 498 000,-
Mostadmarka sør Kr 150 000,-
Ivermoen Kr 196 000,-
Solemsvottan Kr 102 000,-
Øya idrettsanlegg Kr 1000 000,-

Nøkkelord

ANNONSE