ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Enstemmig foreslått:

Tor Jakob Reitan blir ny kommunedirektør i Stjørdal

Enstemmig: Det var et enstemmig ansettelsesutvalg som foreslo Tor Jakob Reitan som ny kommunedirektør i Stjørdal. Reitan har blant annet vært leder for hovedkomiteen under Landsskytterstevnet 2018 og får her overlevert blomster av ordfører Ivar Vigdenes for innsatsen. På bildet er også Randi Hofstad. Foto: Anne Gundersen

Ansettelsesutvalget var enstemmige i å tilby Tor Jakob Reitan stillingen som ny kommunedirektør i Stjørdal.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 07.05.2020 kl 10:59

ANNONSE
Annonse

Ansettelsesutvalget for tilsetting av ny kommunedirektør i Stjørdal kommune kunngjorde torsdag sitt enstemmige forslag etter en god og grundig prosess.

I pressemeldingen sier Reitan at Stjørdal kommune fremstår med en offensiv politisk ledelse og som en organisasjon med dyktige medarbeidere.

– Å definere seg som annerledeskommunen er smart og energiskapende. Det gir et signal om endringsvillighet i en omskiftelig verden. Dette teamet ønsker jeg å bli en del av og jeg er svært motivert, sier den nye kommunedirektøren i pressemeldingen.

Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Ivar Vigdenes, varaordfører Ole Hermod Sandvik og gruppeleder Jan Inge Kaspersen.

Til utvalget tiltrådte også Hilde Øia og Rune Hyldmo som ansatteobservatører.

Verdifull erfaring

– Jeg er glad for at et enstemming ansettelsesutvalg finner å kunne anbefale tilsetting av Tor Jakob Reitan som ny kommunedirektør i Stjørdal, sier ordfører Ivar Vigdenes til Nea Radio.

– Skulle formannskap og kommunestyre gi sin tilslutning til forslaget, vil Stjørdal få en kommunedirektør med stort engasjement, lokal tilhørighet og verdifull erfaring fra både privat og offentlig sektor.

Formannskapet vil behandle utvalgets forslag i sitt møte den 14.mai, for deretter å innstille endelig overfor kommunestyret den 28.mai.

Ved tilslutning til innstillingen vil tiltredelsesdato og ansettelseskontrakt bli forberedt og avtalt mellom formannskapets forhandlingsutvalg og Reitan etter kommunestyrets møte.

Nøkkelord

ANNONSE