ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kompensasjon av bortfall foreldrebetaling barnehage og SFO:

Milliarder til kommunene

Kompensasjon: Nå får kommunene kompensasjonen for bortfall av foreldrebetaling. På bildet: Ysterhagaen Barnehage på Røros Foto: Per Magne Moan/Arkiv

Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 05.05.2020 kl 10:05

ANNONSE
Annonse

Nå har kommunene fått pengene på konto, etter at Stortinget vedtok regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner og midlene ble fordelt til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai.

Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

Midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. 700 millioner kroner er fordelt etter kriteriene for barnehage, og 300 mill. kroner etter kriteriene for grunnskole. Kommunene vil deretter utbetale kompensasjon til de private barnehagene etter søknad.

Dette får kommunene (antall tusen)

Trondheim 38 172
Steinkjer 4 278
Namsos 2 754
Frøya 974
Osen 143
Oppdal 1 248
Rennebu 434
Røros 857
Holtålen 300
Midtre Gauldal 1 159
Melhus 3 322
Skaun 2 009
Malvik 3 045
Selbu 698
Tydal 132
Meråker 401
Stjørdal 4 539
Frosta 467
Levanger 4 013
Verdal 2 584
Snåsa 391
Lierne 230
Røyrvik 95
Namsskogan 141
Grong 433
Høylandet 243
Overhalla 826
Flatanger 170
Leka 91
Inderøy 1 293
Indre Fosen 1 760
Heim 1 046
Hitra 859
Ørland 1 909
Åfjord 767
Orkland 3 255
Nærøysund 1 814
Rindal 352

Nøkkelord

ANNONSE