ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Statens vegvesen:

Én døde i trafikkulykke i Trøndelag i april

Statens Vegvesen: En person omkom på trønderske veier i april. Foto: Marit Manfredsdotter

I april var det én person som mistet livet i trafikken i Trøndelag. I hele landet døde 7 personer i trafikken i april.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er seks færre enn samme måned i fjor. Det viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

– Tallene er lave, og vi vet at det kan variere gjennom året. Koronatiltakene har ført til store reduksjoner i trafikken på vegene. Erfaringsmessig vil dette føre til færre ulykker i trafikken. Men det er mer usikkert hvordan dette påvirker antallet dødsulykker og ulykker med hardt skadde.

– Politiet melder at en del utnytter at det er mindre trafikk på vegene til å råkjøre. Vi ber innstendig alle om å holde fartsgrensene og kjøre etter forholdene, sier Helge Stabursvik i Transportavdelingen i Statens vegvesen.

Og selv om antallet drepte i april i landet er nesten halvert fra 2019, med 7 drepte i år mot 13 i fjor, er det likevel en økning i det totale antallet drepte i år sammenliknet med fjoråret. Hittil i år har 31 personer mistet livet på norske veier, 2 flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Flest i Viken

De største tallene finner vi i Viken med 9 drepte, mens Vestfold og Telemark har den største økningen, med 5 flere drepte. Viken og Trøndelag har en økning på 2. Det er 4 drepte i Nordland og 3 drepte i Innlandet og Trøndelag. I Troms og Finnmark er det 2 trafikkdrepte, mens fylkene Oslo, Rogaland, Agder og Vestland hadde ett dødsfall hver. Størst nedgang er det i Møre og Romsdal med 4 færre drepte, og i Innlandet med 3 færre drepte.

Møre og Romsdal er eneste fylket som ikke har hatt en eneste dødsulykke hittil i 2020.

Annen statistikk

26 menn og 5 kvinner omkom i trafikken i årets fire første måneder, der over halvparten av ulykkene involverer unge menn. 17 omkom i personbil, og i 12 av de 29 dødsulykkene var tungbil involvert.

Over halvparten av de omkomne i årets første måneder er omkommet i møteulykker, men det er også sykkel- og fotgjengerulykker, og i april omkom en ung mann i en MC-ulykke i Enebakk.

Nøkkelord

ANNONSE