ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Koronakrisen:

Her er frivillighetens hovedkrav til regjeringen

Fra tidligere demonstrasjon mot momskompensasjon foran Stortinget. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge Foto: Frivillighet Norge

Frivillige organisasjoner taper milliarder på Korona-situasjonen. Frivillighet Norges tre hovedkrav til myndighetene er en egen kontantstøtte, en tilpassing av arrangørstøtten og bruk av momskompensasjon for å få på plass hurtigtiltak.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Denne uka publiserte Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor en undersøkelse som viser at norske frivillige organisasjoner taper flere milliarder kroner som følge av korona-krisen. Likevel har ikke regjeringens redningspakker vært tilpasset norsk frivillighet.

– De frivillige organisasjonene falt utenfor kontantstøtten til næringslivet, og heller ikke støtten til arrangører som har måttet avlyse kulturarrangement, har truffet bredden av norsk frivillighet, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Tre økonomiske hovedkrav

Frivillighet Norge representerer de aller fleste norske frivillige organisasjoner og har følgende tre hovedkrav til regjeringen:

Egen kontantstøtte til frivilligheten: Frivillighet Norge ber om en egen kontantstøtte til organisasjoner som ikke har erverv som formål

Tilpassing av arrangementsstøtten: Støtten til arrangører som har måttet avlyse kulturarrangement som følge av korona-situasjonen, må tilpasses slik at den treffer bredden av norsk frivillighet, blant annet gjennom å utvides til å gjelde tapte salgsinntekter og små arrangører.

Bruk av momskompensasjon for hurtigtiltak: Ordningen for momskompensasjon til frivillige organisasjoner kan brukes til å få midler raskt og ubyråkratisk ut til en stor bredde av frivillige organisasjoner.

Forventer at kulturministeren lytter

– Frivilligheten skaper store verdier i det norske samfunnet og er viktig nå, både i håndteringen av selve krisen og i den gjenoppbyggingen som må komme etterpå. Vi forventer at kulturminister Abid Raja og resten av regjeringen lytter til oss, slik at vi kan redde frivillige organisasjoners fortsatte mulighet til å bidra, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Nøkkelord

ANNONSE