ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Debatt:

Nesten 10 millioner ekstra til Malvik

Innlegg: Eva Lundemo Fosmo er gruppeleder i Malvik Høyre. Foto: Malvik Høyre

For oss i Malvik Høyre er det viktig at kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne våre. Kommunen har ansvaret for de grunnleggende velferdstjenestene, og det er et økt press på hjemmetjenester og sykehjem, mer renhold og andre smitteforebyggende tiltak som gir kommunen økte utgifter.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 20.04.2020 kl 11:16

ANNONSE
Annonse

Kommunen har både økte kostnader og tapte inntekter som følge av virusutbruddet. Det er derfor gledelig at vi nå får hele 9 665 000 ekstra til Malvik kommune, nettopp for å håndtere dette virusutbruddet.

Kommunene skal bidra til å holde hjulene i gang i den situasjonen vi er i. Disse pengene gir derfor en trygghet om at vi kan gjøre nettopp det.

Det er foreløpig vanskelig å si sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi, både når det gjelder inntektsbortfall og økte utgifter. Jeg vet at regjeringen følger nøye med på situasjonen, og de er forberedt på at kommunene trenger mer enn de allerede har fått. Jeg er glad for at regjeringen signaliserer at de vil komme tilbake med mer penger til kommunesektoren, om det er behov for det. Dette vil skje i revidert nasjonalbudsjett som kommer i midten av mai. Personlig vil jeg holde god kontakt med sentrale politikere i mitt parti, også i denne saken og gi innspill på hvilke behov kommunen har.
Kommunene skal også få 1 milliard, som skal gå til kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Her er fordelingen ikke klar. Dette vil antagelig overføres ved den ordinære utbetalingen av rammetilskudd den 4. mai.

Alle må delta i dugnaden, og Malvik må selvsagt vise klokskap rundt bruk av penger i denne situasjonen. Men jeg er glad for at staten strekke seg langt for å holde hjulene i gang, og sørge for at kommunene er i stand til å fortsette med å levere gode tjenester til innbyggerne våre.

Med vennlig hilsen

Eva Lundemo Fosmo
Gruppeleder
Malvik Høyre

ANNONSE